Wat is de betekenis van Coupon?

2019
2022-08-18
Willem G. Keeris

Willem G. Keeris (1942) is emeritus hoogleraar Vastgoedmanagement en tevens visiting professor bij de groep Real Estate & Housing van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.

Coupon

Coupon is het in de financiële markt algemeen gehanteerde, niet gespecificeerde begrip, waar-mee het bewijsstuk wordt aangeduid, met betrekking tot een recht op uitbetaling van rente, of dividend, ten aanzien van het eigendom van een obligatie, respectievelijk aandeel. Zie ook: aandeel, couponopbrengst, dividend, eigendom en rente. Tags: aand...

Lees verder
2019
2022-08-18
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

coupon

coupon - Zelfstandignaamwoord 1. een papieren strookje dat recht geeft op korting bij aankoop van een product

Lees verder
2017
2022-08-18
Beursspeculanten

Jargon & Slang van Beursspeculanten

Coupon

Coupon - (Fr.) afgeknipt strookje, rentebewijs van effecten. Zie ook talon. Coupure (Fr.) onderdeel van de waarde van een effect. Men heeft coupures van verschillende bedragen.

2016
2022-08-18
Redactie Ensie

Beleggen begrippen omschreven

Coupon

Coupon is de rente die men ontvangt wanneer men obligaties van een bepaalde onderneming of organisatie heeft gekocht. Coupon kan hierdoor worden gezien als de vergoeding die men ontvangt voor het uitlenen van geld. Voor veel effecten, zoals aandelen, obligaties en opties, ontvangt men een bepaalde vergoeding voor het uitlenen van eigen geld. In gev...

Lees verder
2013
2022-08-18
Actiecode.nl

Schrijver op Ensie

Coupon

Een coupon is een papieren of digitaal bewijs dat men het recht geeft om iets te verkrijgen . Een coupon is hiermee een andere benaming voor waardebon. De term werd oorspronkelijk met name in Angelsaksische landen gebruikt, maar het begrip is ook bekend in Nederland.

2007
2022-08-18
Corporate Finance Lexicon

Boer & Croon Corporate Finance Lexicon

Coupon

Een coupon is een aan een obligatie toegevoegd bewijs dat recht geeft op de rente die op een bepaalde datum betaalbaar wordt. Voor elke rentebetaling gedurende de looptijd is er een coupon (gedeelte van couponblad). Coupons komen in papieren vorm haast niet meer voor, maar we spreken nog steeds van de couponrente. Zie: effectief rendement; zie: Coc...

Lees verder
2003
2022-08-18
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

coupon

coupon - Ander woord voor rentebewijs van een obligatie.

1994
2022-08-18
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Coupon

[Fr., van couper = snijden] lap stof, spec. overgebleven laatste stuk van een rol; rentebewijs van obligatie.

1993
2022-08-18
NIMA

Nima marketing lexicon

Coupon

(waardebon) Vorm van sales promotion.

Lees verder
1993
2022-08-18
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Coupon

(koepon) stuk stof; rente- of dividendbewijs

1989
2022-08-18
Grondslagen van de Marketing

Geschreven door Bronis Verhage

Coupon

Bon die de consument – als vorm van sales promotion – bij de aankoop van een artikel (en gelijktijdige inlevering van de waardebon) recht geeft op de daarop vermelde korting op de prijs (waardebon).

1981
2022-08-18
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Coupon

1. lap stof die juist genoeg is voor een bepaald kledingstuk; 2. restant stof, dat tegen lagere prijs verkocht wordt; 3. het bij een obligatie behorend rentebewijs dat de houder het recht geeft tot het ontvangen van de rente.

Lees verder
1955
2022-08-18
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Coupon

rentebewijs aan een effect ; overgebleven stuk van een rol stof.

1952
2022-08-18
Frans woordenboek

Frans woordenboek 1950

Coupon

lap [laken], restant; coupon; plaatsbewijs [schouwburg].

1951
2022-08-18
Engels

Woordenboek Engels (1951)

Coupon

coupon, bon. courage moed; Dutch ourage, jenevermoed; take courage, moed vatten; take one’s courage in both hands, al zijn moed verzamelen, de stoute schoenen aantrekken.

Lees verder
1950
2022-08-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Coupon

(<Fr.), v. (-s), 1. rentebewijs, interestbiljet (bij effecten en obligatiën). 2. toegangs- of plaatsbewijs uit een couponboekje. 3. (Zuidn.) reiskaartje; 4. overgeschoten stuk van een rol stof, lap: een coupon voor een vest, een jas. 5. rol geweven stof.

Lees verder
1949
2022-08-18
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Coupon

(1), biljet, gehecht aan een obligatie en bestemd om daarop de rente te incasseren. Is afzonderlijk verhandelbaar. Bij aandelen spreekt men niet van C. maar van dividendbewijs;(2) (Fr.) overgebleven lap stof, snipper.

Lees verder
1948
2022-08-18
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

coupon

(Fr.) m. overgebleven lap, snipper; rentebewijs.

1937
2022-08-18
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

coupon

v. -s, couponnetje (Fr. 1 interest- of rentebewijs; 2 restant; [overgebleven] lap, stuk stof; 3 Z.-N. spoorkaartje): 1 een halfjaarlijkse -; 2 een - voor een vest; 3 een - voor Brussel;

Lees verder
1933
2022-08-18
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Coupon

rentebewijs aan schuldbrief.