Wat is de betekenis van cortex?

2023-12-06
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

cortex

Cortex is een Latijns woord dat "schors" of "buitenste laag" betekent. In het algemeen wordt het woord "cortex" gebruikt om te verwijzen naar de buitenste laag van een orgaan of weefsel, waarbij deze laag meestal verschillende belangrijke functies heeft. Cortex wordt echter ook gebruikt in specifieke contexten: - (ana...

2023-12-06
Orthodontisch woordenboek

Dr. H.J. Remmelink (2022)

Cortex

De buitenste laag van een bot.


Direct alle 20 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-06
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

cortex

buitenlaag van een orgaan. buitenste laag van een deel van het lichaam zoals een orgaan, vooral van de hersenen of van de nieren. Voorbeelden: Nicotine veroorzaakt ook de afgifte van diverse hormonen (adrenaline, noradrenaline, serotonine en vasopressine), allemaal met rechtstreekse cardiovasculaire en neuroncardiovasculaire gevolgen...

2023-12-06
Onze Taal Woordpost

Genootschap Onze Taal (2020)

cortex

betekenis buitenste laag van een orgaan; hier: hersenschors uitspraak [kor-teks] citaat "Nicolas Farrugia van Goldsmiths University vroeg 24 mensen hoe vaak ze last hadden van de zogenoemde 'oorwurmen'. (...) Mensen met een dikkere cortex in de rechter inferieure frontale winding hadden dan weer minder vaak oorwurmen. Dat hersengeb...

2023-12-06
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

cortex

cortex - Zelfstandignaamwoord 1. (medisch) schors

2023-12-06
Eindeloos bewustzijn woordenlijst

Pim van Lommel (2007)

Cortex

Zie hersenschors.

2023-12-06
Nederlands Logopedisch Lexicon

L.J.M. Bogaert (2007)

Cortex

(m.), syn. schors; de buitenste laag van een orgaan; ~ cerebri, hersenschors.

2023-12-06
Het Lexicon van de gedragsbiologie

Mark Nelissen (1996)

cortex

cortex - Zie hersenschors.

2023-12-06
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Cortex

[Lat.] 1 (biol.) bast, schil, schors; 2 (anat.) buitenste laag van een orgaan.

2023-12-06
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Cortex

schors; buitenste laag van een orgaan

2023-12-06
Homeopathie encyclopedie

Ilse Dorren (1987)

Cortex

Dit woord betekent schors of bast. Ziet u dat op een middel staan, dan weet u in elk geval van welk plantedeel het is gemaakt. Zo is Hamamelidis virginianae cortex vervaardigd van de bast van de Virginische toverhazelaar.

2023-12-06
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Cortex

bast, schil; uitwendig bestanddeel der hersenen

2023-12-06
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Cortex

Lat. voor schors, schil, bast, buitenste laag. 1.de bast van een boom, tak of wortel, zoals die in de artsenijbereidkunst gebruikt worden, bijv.: 2.de schil van een vrucht; 3.de buitenste laag van een orgaan, indien deze verschilt van meer naar binnen liggende; bijv. de cortex van de bijnier (zie aldaar); zie ook 4; 4.in het bijzonder gebruikt men...

2023-12-06
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Cortex

(pharm.) Verse of gedroogde stam-, tak-, wortelbast of vruchtschil, afkomstig van een achter het woord c. nader aangeduide stamplant (z. ook Drogerijen).

2023-12-06
Woordenboek Nederlands -Latijn

Dr. J.F.L. Montijn (1949)

Cortex

ĭcis, m. (bij dichters soms f.) bast, schors, schaal, omhulsel (van bomen, vruchten, dieren); in ’t bijz., kurk, gebruikt als stoppen, ook bij het zwemmen, vand. spreekw., nare sine cortice, geen toezicht meer nodig hebben, Hor., en van een lichtvaardig, onbestendig mens, levior cortice, Hor.

2023-12-06
Geneeskundig woordenboek (EN-NL)

dr. mr. W. Schuurmans Stekhoven (1949)

cortex

cortex, schors; bijv. nw. cortical; cerebellar cortex, schors van de kleine hersenen; cerebral cortex, c. cerebri hersenschors; cortex renis, nierschors.

2023-12-06
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

cortex

(Lat.) m. schors, bast, schil.

2023-12-06
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Cortex

Cortex - 1° (botan. en pharmac.) Lat. naam voor bast. 2° Anatomisch beteekent C. schors. Zoo spreekt men van de cortex van de groote en kleine hersenen en van de cortex der bijnier. Uit de schors der bijnier wordt een praeparaat gemaakt, dat dan ook cortine heet en voorgeschreven wordt bij ziekten der bijnier. v. d. Sterren.

2023-12-06
Polulaire Geneeskundige Encyclopaedie

Dr. Ch. Bles (1929)

Cortex

bast of schors; b.v. cortex cerebri z= hersenschors, cortex chinae = kinabast.

2023-12-06
Pinkhof geneeskundig woordenboek

Herman Pinkhof (1923)

Cortex

(Lat.), schors, met name C. cerebri, hersenschors.