Wat is de betekenis van correct?

2019
2020-11-28
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

correct

correct - Bijvoeglijk naamwoord 1. foutloos, goed     ♢ Hij had een 10 voor zijn proefwerk want al zijn antwoorden waren correct. 2. burgerlijk, saai, onberispelijk uit moreel oogpunt, zonder af te wijken van de etiquette, politiek correct     ♢ Een notaris moet altijd ...

Lees verder
2018
2020-11-28
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

correct

correct - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: cor-rect 1. met goede manieren, zoals het hoort ♢ mijn baas is altijd correct gekleed 2. zoals het moet ♢ dit heb je correct geschreven Bijv...

Lees verder
1998
2020-11-28
drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

correct

Technisch juist. In de uitdrukking: ‘de correcte speelwijze’. Zie ook: kleurbehandeling

Lees verder
1948
2020-11-28
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

correct

zuiver, vrij v. fouten; i. behoorlijke vorm, naar de eisen v. d. welvoeglijkheid, onberispelijk.

1914
2020-11-28
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

correct

correct, - nauwkeurig, zuiver, juist, zooals het behoort.

1910
2020-11-28
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Correct

Correct - zuiver, nauwkeurig, vrij van fouten en misstellingen, regelmatig, ordelijk.

1898
2020-11-28
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Correct

CORRECT, bn. bw. (-er, -st), zuiver, zonder fouten, niet afwijkende van de gestelde eischen eene correcte houding, handeling; zich correct gedragen. CORRECTHEID, v. juistheid, zuiverheid (van taal, druk, teekening enz.).

1870
2020-11-28
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Correct

Correct noemt men datgene, wat beantwoordt aan de eischen van wetenschap of kunst. Een geschrift kan correct wezen, ten opzigte van den gedachtengang, van den stijl en van de taal. Eene schilderij is correct, wanneer de teekening en het coloriet in overeenstemming zijn met de natuur. Toch is correctheid geheel iets anders dan schoonheid, zoodat een...

Lees verder
1864
2020-11-28
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

correct

correct - bn. en bijw. (correcter, correctst), zuiver, zonder fouten