Wat is de betekenis van Corporate governance?

2016
2021-09-19
ING

Begrippenlijst ING

Corporate governance

De manier waarop een onderneming wordt bestuurd en hoe daarbij wordt omgegaan met de verschillende belangen van klanten, aandeelhouders, medewerkers, zakelijke partners en de maatschappij als geheel.

2015
2021-09-19
De Communicatie professional

De Communicatie professional

corporate governance

Regels van behoorlijk bestuur van grote organisaties.

2011
2021-09-19
Bedrijfskunde Integraal

Bedrijfskunde Integraal

corporate governance

Regelingen die de besturing, het toezicht op de besturing en verslaglegging daarover van bedrijven moeten regelen.

2007
2021-09-19
Corporate Finance Lexicon

Boer & Croon Corporate Finance Lexicon

Corporate governance

Corporate governance is de term waarmee wordt aangegeven met welke verschillende belangen de ondernemingsleiding bij het opstellen en uitvoeren van beleid rekening dient te houden. De 40 aanbevelingen van de Commissie Peters en de in 2003 verschenen Nederlandse Corporate Governance Code hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van corporate governanc...

Lees verder
2007
2021-09-19
Organisatie en Management

Een praktijkgerichte benadering van Organisatie & Management

Corporate governance

Het stelsel waarmee ondernemingen worden bestuurd en beheerd, waarbij transparantie en verantwoording worden gezien als de belangrijkste kenmerken van een goede verantwoording. Het staat voor 'behoorlijk bestuur', ondernemingsbestuur dat in politiek, sociaal, economisch en ethisch opzicht verantwoorde keuzen maakt.

2005
2021-09-19
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Corporate governance

Aanbevelingen en eisen met betrekking tot het besturen van ondernemingen.

2003
2021-09-19
Lexicon Energiemarkt

Jean-Paul Pinon

Corporate governance

Bestuursysteem dat door betere organisatie betere resultaten in de vennootschap beoogt te realiseren. Corporate governance is niet wettelijk gedefinieerd. Bovendien verschillen de Angelsaksische standpunten aanzienlijk van de continentale. In België werden stellingen genomen door de Belgische Commissie voor Corporate Governance (Beurs van Brus...

Lees verder
2003
2021-09-19
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

corporate governance

corporate governance - Engelse term die zich moeilijk laat vertalen en daarom ook in het Nederlands als zodanig wordt gebruikt. Bekend geworden door het rapport Corporate Governance van de commissie-Peters. Er wordt ondernemingsbestuur in de meest ruime zin van het woord mee bedoeld, het stelsel van verantwoordelijkheden van alle partijen die bij h...

Lees verder
2000
2021-09-19
Basisboek Recht

Basisboek Recht

Corporate governance

Geheel van regels over het (goed) besturen van een onderneming, het houden van toezicht op het bestuur en het adequaat afleggen van verantwoording aan belanghebbenden.

1997
2021-09-19
Klinische psychologie

Theorieën en psychopathologie

corporate governance

De manier waarop een onderneming wordt bestuurd.