Wat is de betekenis van Corn. Schrevelius?

2024-04-22
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Corn. Schrevelius

ederl. philoloog, geb. 1615 te Haarlem, gest. 1664. Zijn Lexicon manuale graco-lalinum was lang klassiek voor pasbeginners.