Wat is de betekenis van contradictie (kontradiktie)?

2024-03-04
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

contradictie (kontradiktie)

[➝Lat.], v. (-s), tegenspraak; logische tegenstrijdigheid. (e) Men onderscheidt: contradictio in adjecto als er een tegenstrijdigheid bestaat tussen het begrip van een ding en zijn eigenschap, b.v. een vierkante cirkel; contradictio in terminis, als er een tegenstrijdigheid bestaat tussen de termen van een ➝oordeel (➝-subject en ➝predikaat), b.v. &...