Wat is de betekenis van Contra-remonstranten?

1958
2021-01-22
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

CONTRA-REMONSTRANTEN

zie Remonstranten.

1950
2021-01-22
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Contra-remonstranten

m. mv, (gesch.) tegenstanders der remonstranten, gomaristen.

1949
2021-01-22
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Contra-Remonstranten

waren in het begin van de 17e eeuw de Nederlandse Gereformeerden, die het niet eens waren met de beroemde Remonstrantie (1610), waarnaar de Remonstranten heetten.

1948
2021-01-22
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

Contra-Remonstranten

m. :. tegenstanders van Arminius, Gomaristen z.a.

1926
2021-01-22
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Contra-remonstranten

zijn de antipoden, de tegenvoeters van de Remonstranten. In ons vaderland dongen in de 16de en 17de eeuw twee levensbeschouwingen om den voorrang. De Gereformeerde kerk in Nederland vertoonde wel èn in haar belijdenis èn in haar kerkenorde èn in haar liturgie een beslist Calvinistisch karakter, maar men had hier ook de geestesk...

Lees verder
1914
2021-01-22
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

contra-Remonstranten

contra-Remonstranten, - m. mv., tegenstanders der leer van Arminius, den stichter van de secte der Remonstranten (17e eeuw).

1898
2021-01-22
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Contra-remonstranten

CONTRA-REMONSTRANTEN, mv. (gesch.) tegenstanders der remonstranten, gomaristen.