Wat is de betekenis van Continuum-probleem?

1949
2021-07-27
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Continuum-probleem

noemt men in de filosofie der wiskunde het probleem betreffende de samenhang van het (psychologische) verschijnsel van de continuïteit van het geestesleven (d.i. de geleidelijke of onmerkbare overgang van de ene geestestoestand in de andere) enerzijds en het getallenbegrip anderzijds.