2020-04-06

Contingencies

Enerzijds dienen bedrijven scherp voor ogen te hebben hoe zij met de nieuwe investering de wereld tegemoet willen treden, anderzijds moeten zij receptief voor veranderende marktsituaties blijven en kunnen omgaan met zogeheten ‘contingencies’ (ongeplande veranderingen).