Wat is de betekenis van contextualisme?

2023-03-28
Encyclopedisch woordenboek van de psychologie

Piet van der Ploeg (2007)

contextualisme

1. Als bij een organisme een gebeurtenis, handeling, object, teken, enzovoorts, duidelijk wordt bepaald door de context waarin het voorkomt. Een andere context bij het organisme zal dus ook een heel andere 'waardering' geven van deze gebeurtenis, handeling, object, teken, enzovoorts. Een voorbeeld hiervan vindt men in de leertheorie van Lev S. Vygo...

Lees verder
2023-03-28
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

contextualisme

Contextualisme is een stroming in de architectuur. Kenmerken: uitgangspunt is de directe omgeving, de context; niet alleen de bodem en het klimaat, ook de lokale cultuur zoals plaatselijke bouwtradities en sociale omstandigheden. Tijd: ± 1983 tot heden Vrtegenwoordigers: Jo Coenen, Gunner Daan

Lees verder
2023-03-28
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers (2017)

Contextualisme

In de esthetica de leer dat een kunstwerk slechts in zijn context gewaardeerd kan worden. In de wetenschapsfilosofie de leer dat theoretische termen als ‘elektron’ hun betekenis (contextuele betekenis) uitsluitend ontlenen aan het feit dat ze voorkomen als termen in deductieve systemen die empirisch toetsbare theorema’s bevatten. In de ethiek de do...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten