Synoniemen van constructie

2020-02-25

constructie

Een constructie is het geheel dat ontstaat door een aantal losse onderdelen samen te voegen tot één stevig geheel; de onderdelen blijven zichtbaar; het in- of uitwendige skelet van een vorm (1) dat voor de stevigheid zorgt; het vaak aan het oog onttrokken geheel van draag- en steunbalken.

2020-02-25

constructie

constructie - Zelfstandignaamwoord 1. het in elkaar zetten of produceren van iets     ♢ Bij de constructie van auto's worden grote hoeveelheden spoelwater gebruikt bij de oppervlaktebehandeling.     ♢ De constructie van het verleden. 2. (bouwkunde) een bouwkundige (dragende) samenstelling van bouwmateriaal|bouwmaterialen (die verantwoordelijk is voor de stabiliteit van het bouwwerk)     ♢...

2020-02-25

constructie

constructie - zelfstandig naamwoord uitspraak: con-struc-sie 1. de manier waarop iets in elkaar zit ♢ de constructie van die steiger is niet stevig Zelfstandig naamwoord: con-struc-sie de constructie de constructies het constructietje Synoniemen bouw

2020-02-25

Constructie

CONSTRUCTIE, v. (-s, ...tiën), bouw, inrichting, schikking der deelen de constructie van een schip; bouworde; — woordschikking: de constructie van een zin; — de constructie van een werk, de bouw, hoe het is samengesteld; van eene eenvoudige constructie

2020-02-25

Constructie

Constructie, ontleend aan een Latijnsch woord, dat opbouw of zamenvoeging beteekent, noemt men op het gebied der taalkunde zulk eene plaatsing der woorden van een volzin, die hun onderling verband duidelijk maakt. — In de meetkunde noemt men constructie eene zamenvoeging van lijnen, vlakken enz., om hiervan eene bepaalde figuur te vormen of zamen te voegen, en zij dient er gewoonlijk tot het leveren van een bewijs of tot oplossing van een of ander vraagstuk. Men kan ook formules construeren, w...

2020-02-25

Constructie

Constructie - 1) (wisk.), werkwijze tot het vervaardigen van een meetkundige figuur, hetzij daadwerkelijk, hetzij in de verbeelding. De c. geschiedt in den regel met behulp van lineaal en passer. Een figuur heet construeerbaar, wanneer men ze tot stand kan brengen door zich een eindig aantal malen van passer en lineaal te bedienen. C. met de lineaal alleen correspondeert met algebraïsche bewerkingen van den 1en graad, c. met den passer met de oplossing van vierkantsvergelijkingen. Men kan het g...

2020-02-25

Constructie

Constructie - 1° in de meetk. het samenstellen van een figuur. → Werkstuk. 2° (Techn.), →Construeeren.

2020-02-25

constructie

constructie - v., samenstelling, bouworde; inrichting; zinsbouw, woordvoeging; in de wiskunde: het teekenen van een figuur noodig voor een bewijs.

2020-02-25

constructie

constructie - v. (constructiën), bouw □, samenstelling □, inrichting □, schikking der deelen; bouworde; woordschikking

2020-02-25

Constructie

is afgeleid van een Latijns woord, dat opbouw door samenvoeging betekent. Men gebruikt het op allerlei gebied. Door een paar voorbeelden zal je dit duidelijk worden.In de taalkunde: „Om dezen zin behoorlijk te kunnen ontleden, moet je goed letten op de constructie”, n.l. je moet erop letten, hoe de zin „in elkaar zit”, hoe de verschillende zinsdelen met elkander in verband staan. In de meetkunde: „Construeer eens een gelijkzijdigen driehoek.” Het samenstellen...

2020-02-25

constructie

v. samenstelling, bouw; woordschikking.