Wat is de betekenis van Constantinopel?

2017
2023-02-07
Grieks-Romeinse Oudheid

XYZ van de Grieks-Romeinse Oudheid

Constantinopel

Constantinopel - Stad gelegen aan de Bosporus Thracius, waarschijnlijk als Byzantium door de Megarenses gesticht. Tijdens de Romeinse tijd bleef Byzantium lange tijd een civitas libera en kende een hoge bloei. In de strijd van keizer Septimius Severus tegen Pescennius Niger werd het na een belegering van driejaar (193-196 n.C.) voor een groot deel...

Lees verder
2004
2023-02-07
Ikonen Lexicon

Geschreven door Karin Braamhorst, 2004

Constantinopel

Constantinopel was de hoofdstad van het Romeinse Rijk. Oorspronkelijk was er een kleine, antieke ‘polis’ genaamd Byzantium, dat door Constantijn de Grote na zijn overwinning in 324 op Licinus werd omgedoopt tot ‘Polis van Constantijn’ (‘Constantinupolis’). Constantinopel is het ‘nieuwe Rome’, gebouwd op zeven heuvels. Het was onderverdeeld in 14 st...

Lees verder
1981
2023-02-07
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Constantinopel

(2,2 milj. inwoners), naar Keizer Constantijn de Grote (ca. 325) genoemd, het vroegere Byzantium, tegenwoordig is de Turkse naam Istanboel. Het ligt op de Europese oever op een strategisch belangrijke plaats aan de Bosporus, de smalle zeestraat tussen de Zwarte en de Egeïsche Zee. Europa en Azië ontmoeten elkaar hier op de g...

Lees verder
1973
2023-02-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Constantinopel

➝Konstantinopel.

1959
2023-02-07
Kunstgeschiedenis

Uitgave 1959 Amsterdam Boek

Constantinopel

(zie ook Byzantium en Istanboel), zie basiliek – Constantijn; zie basiliek – westelijke rijk; zie Syrische basilieken; zie Oost-Romeinse plastiek; zie catacomben – thema’s; zie catacomben – miniatuurbeschildering; zie Ravennna – mozaïken; zie Ravenna – basiliek; zie vroeg Byzantium – a...

Lees verder
1955
2023-02-07
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

CONSTANTINOPEL

(tegenw.: Stamboel, Turkse vorm van de Volksgriekse naam: Is tim bolin), als „Nieuw Rome” in 330 n. Chr. door keizer Constantijn gesticht op de plaats van Byzantium, als Dorische kolonie bekend sinds de 7de eeuw v. Chr., was hoofdstad van het Oost-Romeinse, Byzantijnse keizerrijk tot de inneming door de Turken in 1453; sindsdien, tot aa...

Lees verder
1949
2023-02-07
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Constantinopel

naam die het oude Byzantium (het huidige Istanboel*) kreeg, toen het in 330 n.C. door keizer Constantijn de Grote tot hoofdstad van het Romeinse Rijk werd verheven.

1947
2023-02-07
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

CONSTANTINOPEL

vroeger de hoofdstad van het Turkse rijk, genoemd naar Constantijn de Grote, nu Istanboel geheten.

1933
2023-02-07
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Constantinopel

(Turksch Stamboel, Istamboel), 1453/1919 hoofdst. v. Turkije a/d Gouden Hoorn tusschen de Zee v. Marmora en Bosporus, met de Europ. voorsteden Pera en Galata, ruim 1 mill. inw., 700 moskeeën, 172 Clir. kerken. Uitv. v. tapijten, wol, zijde, enz.C. werd 330 hoofdst. v/h Rom. Rijk onder den naarn Byzantium, 395 v/h O .-Rom. of Byzantijnsche Rijk...

Lees verder
1933
2023-02-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Constantinopel

Constantinopel - →Konstantinopel.

1926
2023-02-07
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Constantinopel

(Turksch: Stamboel), het oude Byzantium, als dorische colonie in Thracië 658 v. Chr. gesticht, was van weinig beteekenis' totdat Constantijn de Groote het in 326 als Constantinopel (d. i. stad van Constantijn) tot hoofdstad van het Christelijk wereldrijk verhief.

1916
2023-02-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Constantinopel

Constantinopel - Hoofdstad van het Turksche Rijk, 1.200.000 inw., aan den Bosporus. Hier ontmoeten verschillende belangrijke wereldwegen elkander; de zeeweg, tusschen Zwarte en Middellandsche Zee, die Zuid-Rusland met de verdere wereld verbindt, wordt hier gekruist door den z.g. Grooten Orientweg, tusschen Westen MiddenEuropaen C., Klein-Azië en Sy...

Lees verder
1908
2023-02-07
Vivat

Schrijver op Ensie

Constantinopel

Zie Konstantinopel.

1870
2023-02-07
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Constantinopel

Constantinopel, door de Turken Stamboel of Istamboel (eene verbastering van " „naar de stad”), en door de Walachen en Slawen Carigrad (Keizersburg) genoemd, droeg aanvankelijk den naam van Byzantium en werd volgens Eusébius Pamphili door Byzas, koning van Megara, omstreeks het jaar 568 vóór Chr. gesticht. De stad, die zich toen tot den heuvel bepaa...

Lees verder
1869
2023-02-07
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Constantinopel

turksch Stamboel of eigentl. Istamboel, het oude Byzanlium, in nieuw Lat. Constantinopolis, is de hoofdstad van europ. Turkije en van geheel het turksche rijk, heerlijk gelegen aan de Straat van Constantinopel, telt, met inbegrip van hare 15 voorsteden, 715,000 inw., waaronder ruim 420,000 Mahomedanen. De voornaamste dier voorsteden zijn: Galata, d...

Lees verder
1573
2023-02-07
Etymologicum 1573

Kiliaans Etymologicum Teutonicae Linguae

Constantinopel

Constantinopolis, Byzantium. Thraciae nobilissima vrbs.

Lees verder