Wat is de betekenis van Console?

2017
2021-09-17
B.D. Poppen

Schrijver op Ensie

Console

Ondersteuning van de overstekende daklijst, bij standerd- en wipmolen.

2016
2021-09-17
NVDO

Begrippenlijst NVDO

Console

Een console is een uit de muur stekend geprofileerd stenen of houten deel dat dient ter ondersteuning van een balk, kroonlijst of balkon, sinds de renaissance vaak in de vorm van een voluut.

2004
2021-09-17
Kunst ABC

meer dan 1000 termen

Console

Uit de muur stekend stenen of houten element, om iets te ondersteunen, bijvoorbeeld een balk of een beeld. Sinds de Renaissance heeft een console vaak de vorm van een S-vormige voluut. In de interieurkunst is een console een aan de muur bevestigde standaard voor siervoorwerpen. Er zijn ook consoletafels en consoleklokken.

2002
2021-09-17
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

console

Een console is een uit de muur stekende steen of constructie die als steun voor een balk, driedimensionaal beeld (2), gewelf of balkon dient; vaak met beeldhouwwerk versierd.

2001
2021-09-17
Internet woordenboek

Uitgave 2001 [draft]

console

Terminal (beeldscherm en toetsenbord) die direct verbonden is aan een computersysteem, meestal een mainframe, en toegang heeft tot de centrale computer. De console wordt vaak gebruikt voor systeembeheer.

1999
2021-09-17
Woordenboek van Neologismen

Geschreven door Marc de Coster ©

Console

Console - (Eng.), als computerterm: bedieningspaneel; systeemkast; combinatie van toetsenbord en beeldscherm. Console is een bedieningspaneel voor een computer. Chriet Titulaer en Filip van Brabander: Praktisch woordenboek nieuwe media, 1989 Het meest opvallende en praktische aan de Packard Bell PC’S is de Mediaselect. Dit is een console die je on...

Lees verder
1994
2021-09-17
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Console

I [Fr., afleiding onzeker] 1 veelal enigszins S-vormig bewerkte draag- of kraagsteen; 2 vooruitspringend deel dat dient om iets te ondersteunen; 3 wandspiegeltafeltje. II [Eng.] bedieningspaneel.

Lees verder
1993
2021-09-17
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Console

wandtafeltje; kraagstuk ter ondersteuning; bedieningspaneel

1985
2021-09-17
Woordenboek automatisering

Henk Biemond - 1985

Console

Bedieningspaneel (1) Het gedeelte van een computer, dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen de gebruiker of de onderhoudstechnicus en de computer. (2) Een mnemonische naam, die met de schrijfmachine van het bedieningspaneel is verbonden (COBOL).

Lees verder
1973
2021-09-17
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Console

[Fr.], v./m. (-s), kraagsteen, ondersteuning of wandsteun die gebruikt wordt voor het bevestigen van lichte balkconstructies en pijpleidingen. De grondvorm van de console, oorspronkelijk van hout of steen, is de driehoeksvorm omdat deze de meest stijve constructie geeft. In de renaissance had zij veelal een voluutof S-vorm. De console wordt vaak ve...

Lees verder
1955
2021-09-17
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Console

wandtafeltje, spiegeltafeltje; steunzuil.

1950
2021-09-17
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Console

(Fr.), v. (-s), (bouwk.) veelal enigszins S-vormig bewerkte draag- of kraagsteen, meer hoog dan breed; in 't alg. vooruitspringend deel dat dient om iets te ondersteunen; — penanttafeltje.

1949
2021-09-17
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Console

(Fr.), draag- of kraagsteen onder een balkon, pilaarvormig meubeltje om een beeld e.d. op te zetten; z caryatide.

1948
2021-09-17
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

console

(Fr.) v. wand- of pilaartafeltje, spiegeltafeltje; uitbouwsel als steun dienend (bv. van een balkon).

Lees verder
1933
2021-09-17
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Console

uitspringend deel v/e wand, waarop een deel der constructie rust.

1933
2021-09-17
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Console

Console - (→ Lat. solea = zool), 1° in de architectuur een verzamelnaam voor constructies, die uit het muurvlak vooruitspringen en dienen als ondersteuning voor andere constructiedeelen, zooals balken, gewelfribben, balkons, omgangen, goten, enz. of ook als steunsel voor beelden. Materialen zijn vooral natuursteen; verder hout, metselwerk,...

Lees verder
1928
2021-09-17
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Console

is een Frans woord, dat echter in vele talen gebruikt wordt, ook in het Nederlands. Je weet, dat het Franse woord consoler troosten (of steunen) betekent. Nu, de naam console wordt in de bouwkunst gebruikt voor de uit den gevel vooruitspringende stenen, die bestemd zijn om iets te dragen, b.v. een balcon of een beeld. Dikwijls zijn ze fraai bewerkt...

Lees verder
1916
2021-09-17
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Console

Wandtafeltje, steunzuil, steunplank, metalen stuk tot steun van uitstekende deelen.

1916
2021-09-17
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Console

Console - 1) (bouwk.), dragend constructiedeel van een bouwwerk, dat bevestigd tegen een verticaal vlak, een horizontale belasting krijgt. De hoofdvorm is gewoonlijk die van den rechthoekigen driehoek. De c. wordt geconstrueerd van hout, baksteen, terra cotta, natuursteen, ijzer of gedreven zink met ijzeren kern. Ze wordt dicht of open bewerkt, vaa...

Lees verder
1898
2021-09-17
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Console

CONSOLE, v. (-s), (bouwk.) draag- of kraagsteen, vooruitspringend deel dat dient om iets te ondersteunen.