Wat is de betekenis van Consistentie?

2019
2022-12-04
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

consistentie

consistentie - Zelfstandignaamwoord 1. het vrij zijn van innerlijke tegenspraak 2. dichtheid van een stof, dikte, samenhang, stevigheid, vastheid, verband Woordherkomst afgeleid van het Latijnse consistens (met het voorvoegsel con-) afgeleid van consistent met het achtervoegsel -ie Verwante begrippen [1] logica

Lees verder
2018
2022-12-04
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

consistentie

consistentie - zelfstandig naamwoord uitspraak: con-sis-ten-tie 1. de massa of zwaarte van een stof per eenheid ♢ de consistentie van deze saus is prima 2. zonder innerlijke tegenstrijdigheid ...

Lees verder
2017
2022-12-04
Danny Greefhorst

Director at ArchiXL

Consistentie

De mate waarin gegevens niet in tegenspraak zijn met andere gegevens in een specifieke gebruikscontext. Dit gaat over de aanwezigheid van tegenstrijdige gegevens. Dit kan zowel binnen de context van een object als tussen vergelijkbare attribuutwaarden van verschillende objecten. Het gaat zowel over technische consistentie als semantische consistent...

Lees verder
2007
2022-12-04
logopedie

Logopedisch Lexicon

Consistentie

(v.) 1. de mate waarin bij een onderzoek een zelfde resultaat verkregen wordt door verschillende onderzoekers, op verschillende momenten, op verschillende plaatsen, bij verschillende deelpopulaties en bij voorkeur met een verschillende onderzoeksopzet 2. het feit dat iets vrij is van interne tegenspraak

Lees verder
1994
2022-12-04
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Consistentie

1 dichtheid, samenhang, stevigheid, duurzaamheid; (v. vloeistoffen) viscositeit; 2 het zichzelf gelijkblijven; 3 het innerlijk met zichzelf overeenstemmen.

Lees verder
1993
2022-12-04
NIMA

Nima marketing lexicon

Consistentie

Samenhang, overeenkomst, vergelijkbaarheid en evenwicht van componenten van de attitudes van individuen, zoals de cognities, de gevoelens en het gedrag.

1993
2022-12-04
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Consistentie

(konstistentie) duurzaamheid; goede samenhang; zonder innerlijke tegenspraak

1991
2022-12-04
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Consistentie

Afkomstig van consistere (Latijn) = een vaste stand innemen, zich handhaven, geldig blijven. Samenhang, duurzaamheid, stevigheid. In tegenstelling tot inconsistent. - Consistent leiderschap wil zeggen: leiding geven volgens een vast patroon, dus niet afhankelijk van de omstandigheden en van de eigenschappen van de medewerkers. - De consistentie van...

Lees verder
1973
2022-12-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Consistentie

[Lat.], 1. (logica) het in zichzelf geen contradicties bevatten van een theorie of systeem; 2. lijvigheid van materialen; samenhang van plastische, half vloeibare stoffen. Zie verdichtingsmaat, zetmaat.

Lees verder
1955
2022-12-04
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Consistentie

vastheid van samenhang ; lijvigheid van vloeistoffen ; stevigheid.

1954
2022-12-04
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Consistentie

Hieronder verstaat men een complex van eigenschappen zoals smeerbaarheid, elasticiteit, stevigheid, brokkeligheid. Bij de beoordeling van smeervet, boter, kaas e.d. speelt de c. een belangrijke rol.

1954
2022-12-04
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Consistentie

de graad van vastheid van iets; hard, vast, week, kneedbaar, vloeibaar.

1950
2022-12-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Consistentie

v., samenhang, dichtheid; lijvigheid (van vloeistoffen); stevigheid, duurzaamheid.

1948
2022-12-04
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

consistentie

v. lijvigheid van vloeistoffen; vastheid van samenhang, dichtheid.

1937
2022-12-04
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

consistentie

v. (Fr. [Lat. consistentia]: dichtheid, vastheid; lijvigheid v. vloeistoffen).

1923
2022-12-04
Pinkhof 1923

Pinkhof geneeskundig woordenboek

Consistentie

(consisto, bestaan, nl. uit deelen), de mate van vastheid van een lichaam, bijv. vast, vloeibaar, olie- of papachtig.

1923
2022-12-04
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Consistentie

(consisto, bestaan, nl. uit delen), de mate van vastheid van een lichaam, bijv. vast, vloeibaar, olie- of papachtig.

1914
2022-12-04
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

consistentie

consistentie, - v., vastheid van samenhang ; lijvigheid van vloeistoffen ; stevigheid.

1908
2022-12-04
Vivat

Schrijver op Ensie

Consistentie

de uiterlijke toestand eener stof, zoo spreekt men van een taaie, kleverige, breiachtige C. enz. Consistent: vast, dicht, duurzaam.

1898
2022-12-04
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Consistentie

CONSISTENTIE, v. samenhang, dikte; lijvigheid (van vloeistoffen); stevigheid, duurzaamheid.