Wat is de betekenis van Consent tot weging?

1910
2021-04-15
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Consent tot weging

Consent tot weging - bij accijnsvrij goed kan de aangever ambtelijk opneming vragen te zijnen koste van het bruto of netto gewicht, de maat (voor natte waren) of het aantal stuks. Aanvraag of borgstelling geschieden als bij het consent tot roeiing. Zie ook Consent tot lossing.