Wat is de betekenis van consent (konsent)?

2024-02-24
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

consent (konsent)

[➝Lat.], o. (-en), 1. toestemming, vergunning; verlofbriefje, bewijs van vergunning; 2. geleibiljet; uitvoervergunning voor een zekere hoeveelheid van een bepaald artikel; 3. de toestemming die in de Ned. Hervormde Kerk het breed moderamen van de generale synode moet geven aan een predikant, die opnieuw beroepbaar wil zijn.