Wat is de betekenis van conjugatie?

2019
2022-11-29
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

conjugatie

conjugatie - Zelfstandignaamwoord 1. (medisch) binding 2. (taalkunde) vervoeging van een werkwoord Woordherkomst Naamwoord van handeling van conjugeren met het achtervoegsel -atie Verwante begrippen conjugeren

Lees verder
1994
2022-11-29
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Conjugatie

[Lat. conjugatio = ook: stamverwantschap van woorden] vervoeging van werkwoorden.

1993
2022-11-29
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Conjugatie

(konjugatie) vervoeging (taalk.)

1974
2022-11-29
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

conjugatie

(L., conjugatio = verbinding). 1. Naast elkaar gaan liggen van twee overeenkomstige chromosomen bij de bevruchting. 2. Bij sommige eencellige dieren een bijzondere wijze van geslachtelijke voortplanting, nl. uitwisselen van bepaalde hoeveelheid kernmateriaal door tijdelijke vereniging van 2 diertjes. De ongeslachtelijke voortplanting wordt zo nu e...

Lees verder
1973
2022-11-29
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Conjugatie

[Lat.], v. (-s), 1. (taalkunde) vervoeging van ww.; 2. een vorm van geslachtelijke voortplanting die voorkomt bij eencellige dieren; 3. bevruchting door versmelting van twee volkomen gelijke plantecellen; 4. de positie van dubbele banden in een molecule. dierkunde. Conjugatie is een vorm van geslachtelijke voortplanting, die voorkomt bij sommig...

Lees verder
1955
2022-11-29
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Conjugatie

vervoeging der werkwoorden.

1954
2022-11-29
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Conjugatie

is een geslachtelijke wijze van voortplanten tussen twee uiterlijk niet van elkaar te onderscheiden individuen. Het versmeltingsproduct heet zygote. Deze wijze van voortplanten komt o.a. voor bij een groep van groenwieren, de Conjugaten, waartoe Spirogyra (spiraalwier) behoort.

Lees verder
1950
2022-11-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Conjugatie

(<Lat.), v. (-s, ...tiën). 1. (taalk.) vervoeging (der werkwoorden). 2. (biol.) stadium der bevruchting waarin de homologe chromosomen der gameten naast elkaar gaan liggen.

Lees verder
1949
2022-11-29
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Conjugatie

zie vervoeging.

1948
2022-11-29
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

conjugatie

v. vervoeging (van werkwoorden).

1937
2022-11-29
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

conjugatie

v. conjugatiën, -s (Lat. conjugatio: vervoegen van een werkwoord). (g = g).

Lees verder
1933
2022-11-29
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Conjugatie

→ Bevruchting en → vervoeging.

1933
2022-11-29
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Conjugatie

Conjugatie - 1° (→Bevruchting) is in de cytologie dit stadium van de ontwikkeling der gameten, tijdens hetwelk de homologe chromosomen (autosomen) naast elkaar gaan liggen om gemini te vormen (→ Reductiedeeling). 2° Conjugatie (Lat. coniugatio = stamverwantschap der woorden) of vervoeging noemt men in de grammatica de verandering,...

Lees verder
1916
2022-11-29
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Conjugatie

Conjugatie, 1) (biologie). Wanneer bij de bevruchting twee volkomen gelijke plantaardige cellen zich met elkander vereenigen, spreekt men van conjugatie of copulatie. In tegenstelling met de oögame bevruchting, waarbij men eene vrouwelijke eicel en eene mannelijke cel kan onderscheiden, is bij de conjugatie geen sprake van geslachtelijke differenti...

Lees verder
1914
2022-11-29
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

conjugatie

conjugatie, - v., vervoeging der werkwoorden.

1908
2022-11-29
Vivat

Schrijver op Ensie

Conjugatie

lat. Verbinding. In de taalkunde : vervoeging van werkwoorden ; in de plantkunde copulatie, zie aldaar.

1906
2022-11-29
wink

Wink's vreemde woordenboek

Conjugatie

vr., vervoeging.

1898
2022-11-29
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Conjugatie

CONJUGATIE, v. (-s, ...tiën), (taalk.) vervoeging (der werkwoorden).

1870
2022-11-29
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Conjugatie

zie Vervoeging.

1864
2022-11-29
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

conjugatie

conjugatie - v. (conjugatiën), (taalk.) vervoeging (der werkwoorden)