Wat is de betekenis van congregatie?

2019
2022-08-10
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

congregatie

congregatie - Zelfstandignaamwoord 1. kloostercongregatie 2. (religie) kerkelijke vereniging van leken, tot het houden van godsdienstoefeningen 3. bestuurscollege binnen de Romeinse curie met een bepaalde taak Woordherkomst afgeleid van het Franse congrégation afgeleid van het Latijnse grex (kudde, gezelschap) met het voorvoe...

Lees verder
1994
2022-08-10
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Congregatie

[Lat. congregatio] vereniging van kloosterlingen zonder plechtige geloften (zoals een orde wel heeft); vrome lekenvereniging; samenkomst daarvan.

1993
2022-08-10
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Congregatie

(kongregatie) geestelijke orde; godsdienstige vereniging van leken; groep kardinalen met een bepaalde taak belast

1973
2022-08-10
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Congregatie

[Lat.], v. (-s, -tiën), 1. vereniging van personen in de Rooms-Katholieke Kerk, die eenvoudige geloften hebben af gelegd (e); 2.vereniging van diverse kloosters onder een gemeenschappelijke overste, de abt-primaat, b.v. bij de benedictijnen (e); 3. een vrome vereniging die voor een of ander godsdienstig of liefdadig doel is opgericht, b.v. Ma...

Lees verder
1955
2022-08-10
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Congregatie

gemeenschap van kloosterlingen die eenvoudige belofte hebben afgelegd; blijvende commissie van kardinalen te Rome; vereniging van kloosters van eenzelfde orde; vereniging van leken ter beoefening van de godsvrucht.

1955
2022-08-10
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

CONGREGATIE

(Lat.: congregare) is een verzameling of vereniging. In kerkelijke zin heeft het woord de volgende betekenissen: 1.Religieuze congregatie is een kloostergenootschap, waarin alleen eenvoudige geloften worden afgelegd, hetzij eeuwige, hetzij tijdelijke. De juridische consequentie van deze geloften gaat niet zover als die van de plechtige geloften wel...

Lees verder
1950
2022-08-10
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Congregatie

(Fr.-Lat.), v. (-s, ...tiën). 1. (R.-K.) vereniging van personen die zekere geloften hebben afgelegd en overeenkomstig bepaalde, door de paus goedgekeurde regelen leven. 2. groep van kardinalen door de paus aangewezen om bepaalde kerkelijke zaken te regelen. 3. vereniging van leken, kerkelijk goedgekeurd, tot het houden van godsdienstoefeninge...

Lees verder
1949
2022-08-10
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Congregatie

(1) vrome R.K. vereniging met eigen statuten; (2) een der 11 Heilige Congregaties van de Pauselijke Curie, een soort van Pauselijk ministerie.

Lees verder
1948
2022-08-10
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

congregatie

v. geestelijke orde; godsdienstige vereniging van leken of bijeenkomst der leden v. e. zodanige vereniging in de kerk; ~ van het Oratorium, een uit de Orde der Heilige Drievuldigheid voortgekomen geestelijke orde.

1937
2022-08-10
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

congregatie

v. -s, congregatiën (Fr. [Lat. congregatio): R.-K. 1 geestelijke orde; vereniging van kloosterlingen met eenvoudige geloften; 2 godsdienstige broederschap van leken; bijeenkomst van een de tijd der bijeenkomst; 3 door den paus benoemde en samengestelde permanente commissie voor kerkelijke zaken): 1 de - van het arme Kind Jezus; 2 de (jongenhe...

Lees verder
1933
2022-08-10
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Congregatie

i/d R.K. Kerk: 1) vereeniging v. kloosterlingen, die slechts eenvoudige geloften hebben afgelegd; 2) vereeniging v. leeken met godvruchtig doel; 3) door den paus benoemde kardinalencommissie met bepaalde opdracht.

Lees verder
1933
2022-08-10
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Congregatie

Congregatie - (Lat. congregatio = verzameling, vereeniging ; zie ook → Congregaties). In de Kath. Kerk kent men: 1° religieuze c., een kloostergenootschap, waarin enkel eenvoudige geloften (hetzij uitsluitend tijdelijke, hetzij ook eeuwige) worden afgelegd, en niet, zooals in een eigenlijke orde, plechtige geloften (C.I.C. can. 488, 2°...

Lees verder
1928
2022-08-10
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Congregatie

is een woord, dat uitsluitend in de R.K. kerk gebruikt wordt. Het is afgeleid van het Latijnse woord congregatio, dat gezellig samenzijn betekent. Een congregatie, of eigenlijk „congregatio religiosa” is een vereniging van kloosterlingen, die slechts eenvoudige geloften hebben afgelegd, maar wier streven verder veel gelijkt op dat der g...

Lees verder
1916
2022-08-10
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Congregatie

Congregatie - (Lat.), vereeniging; in de Kath. Kerk: 1) een Congregatie, eene vereeniging van verscheidene mannen of vrouwen, die dezelfde regels volgen; onderscheidt zich van de eigenlijke kloosterorden daardoor, dat slechts eenvoudige (vota simplicia), wanneer dan ook levenslange geloften worden afgelegd (b.v. de Jezuïeten). Er ontstonden n.l. si...

Lees verder
1898
2022-08-10
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Congregatie

CONGREGATIE, v. (-s, ...tiën), (R.-K.) vereeniging van personen die zekere geloften hebben afgelegd en overeenkomstig bepaalde, door den paus goedgekeurde regelen leven; — vereeniging van geestelijken, door den paus benoemd, om kerkelijke zaken te regelen; — vereeniging van leeken, kerkelijk goedgekeurd, tot het houden van godsdien...

Lees verder
1870
2022-08-10
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Congregatie

Congregatie, afkomstig van het Latijnsche woord congregatio (vereeniging), is de gewone uitdrukking in de R. Katholieke Kerk voor eene zamenvoeging van kloosters tot één ligchaam. De eerste stichter van eene congregatie was Benedictus van Nursia, die in de 5de eeuw leefde. Tot de belangrijkste congregatiën behoorden vervolgens die der Benedictijnen...

Lees verder
1864
2022-08-10
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

congregatie

congregatie - v. (congregatiën), verzameling, vergadering, vereeniging (inz. van geestelijke personen)

Lees verder