Wat is de betekenis van Conformeren?

2019
2022-07-03
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

conformeren

conformeren - Werkwoord 1. (ov) gelijkvormig maken, naar iets inrichten Ik dien het daaraan te conformeren. 2. (refl) zich aanpassen aan Wij dienen ons hieraan te conformeren. conformeren - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van he...

Lees verder
2018
2022-07-03
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

conformeren

conformeren - regelmatig werkwoord uitspraak: con-for-me-ren 1. je gedragen naar de omstandigheden ♢ hij wil zich niet aan de anderen conformeren Regelmatig werkwoord: con-for-me-ren ik conformeer ...

Lees verder
2011
2022-07-03
Groepen in focus

Begrippenlijst bij het boek "Groepen in focus"

Conformeren

Conformeren betekent dat een deelnemer in een groep de neiging heeft de eigen mening aan te passen aan de groepsnorm. Dit gebeurt zonder dat de deelnemer dat beseft. De onderliggende motivaties voor deze aanpassing zijn beleefdheidsnormen en de behoefte aan wederzijdse bevestiging in het samenzijn met vreemden. In vergelijking met individuele inter...

Lees verder
1994
2022-07-03
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Conformeren

[Lat. conformare] gelijkvormig maken, in overeenstemming brengen.

1993
2022-07-03
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Conformeren

overeen doen stemmen; gelijkvormig maken; schikken

1992
2022-07-03
Psychologie en Sociologie

Psychologie en Sociologie

Conformeren

Toegeven aan een sociale norm zonder dat anderen daar expliciet om hoeven vragen.

1973
2022-07-03
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Conformeren

[Fr.] (conformeerde, heeft geconformeerd), 1. gelijkvormig maken, naar iets inrichten; 2. overeenkomen; schikken, voegen.

Lees verder
1955
2022-07-03
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Conformeren

gelijkvormig maken; overeenstemmen

1950
2022-07-03
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Conformeren

(conformeerde, heeft geconformeerd), (<Fr.). 1. gelijkvormig maken, naar iets inrichten; — overeenkomen; schikken, voegen.

Lees verder
1948
2022-07-03
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

conformeren

gelijkvormig maken; overeenkomen, overeenstemmen.