2019-10-22

Conflict

Een conflict is een verschil van mening waarbij twee of meerdere personen/partijen een doelstelling nastreven of een waarde aanhangen die onverenigbaar blijken te zijn en daardoor in botsing komen. Conflicten kunnen zowel bij mensen, organisaties als landen optreden. Bij organisaties wordt er niet specifiek over een conflict gesproken maar eerder over bijvoorbeeld een handelsoorlog. Bij landen leidt een conflict vaak tot een oorlog. Wanneer het over een conflict bij mensen gaat, wordt er vaak ge...

2019-10-22

Conflict

Tegenstelling (geschil-strijd) tussen personages of binnen één personage met betrekking tot eenzelfde gebeurtenis of situatie. (→) dramaturgie (→) drama Spanningswekkende belangen en motieven tegenstelling(en) binnen één personage of tussen verschillende personages. Wordt beschouwd als de grondslag voor de traditionele dramastructuur. Literatuur - Hans van den Bergh, Teksten voor toeschouwers, 1991 - Manuel Straub, Wat is toneel, 1967 - Balthazar Verhagen, Dramaturgie, 1963

2019-10-22

Conflict

Een conflict is een botsing tussen groeperingen met tegengestelde doeleinden, waarbij ieder door middel van macht probeert de eigen waarden of belangen aan de ander op te leggen.

2019-10-22

conflict

Een conflict is tegenstelling tussen personages of binnen één personage over eenzelfde gebeurtenis of situatie; wordt beschouwd als de grondslag voor de traditionele dramastructuur; zie ook dramaturgie (1) en drama (2).

2019-10-22

Conflict

Het verschijnsel conflict kan vanuit psychologische als vanuit politieke en sociologische aspecten worden bekeken.

2019-10-22

conflict

Gewapend conflict, letterlijk: stevig meningsverschil; als eufemisme erg populair in de zin van oorlog; soms ook burgeroorlog. Dit woord, dat ontleend werd aan het Latijnse ‘conflictus’, betekent eigenlijk: botsing. Ietwat explicieter is ‘gewapend conflict’. Tijdens de oorlog om Kosovo in 1999 gebruikte NAVO-woordvoerder Jamie Shea consequent het woord ‘conflict’ in plaats van ‘oorlog’. Veel eerder, in de jaren vijftig, hadden politici en militairen het reeds over het Korea-confl...

2019-10-22

conflict

conflict - Zelfstandignaamwoord 1. meningsverschil, botsing tussen partijen die onverzoenlijke doelstellingen nastreven 2. onverenigbaarheid (vgl. bewerkingsconflict) Synoniemen ruzie, strijd, oorlog

2019-10-22

conflict

Een situatie waarin mensen of groepen tegengestelde meningen hebben en negatieve emoties hebben die daarbij een rol spelen.

2019-10-22

conflict

conflict - zelfstandig naamwoord uitspraak: con-flict 1. toestand van kwaad zijn op elkaar ♢ hij praat niet meer met zijn broer, ze hebben een conflict Zelfstandig naamwoord: con-flict het conflict de conflicten het conflictje Synoniemen bonje, geschil, heibel, meningsverschil, onenigheid...

2019-10-22

Conflict

CONFLICT, o. (-en), verschil van meening, botsing, strijd: in conflict komen met; conflicten konden niet uitblijven.

2019-10-22

conflict

conflict - v. (conflicten), samenstooting, botsing, strijd

2019-10-22

conflict

conflict, - o., botsing, strijd; werking ; tegenwerking.

2019-10-22

conflict

o. botsing, strijd.