Wat is de betekenis van Conferentie?

2019
2020-11-26
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

conferentie

conferentie - Zelfstandignaamwoord 1. grote vergadering met verschillende personen, groepen, landen, staten, mogendheden enz Woordherkomst afgeleid van het Latijnse conferentia (vereniging, beraadslaging) (met het voorvoegsel con-) Naamwoord van handeling van confereren met het achtervoegsel -entie

Lees verder
2018
2020-11-26
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

conferentie

conferentie - zelfstandig naamwoord uitspraak: con-fe-ren-sie 1. het met elkaar praten ♢ we houden een conferentie over dat onderwerp Zelfstandig naamwoord: con-fe-ren-sie de conferentie ...

Lees verder
2001
2020-11-26
Communicatie Handboek

Communicatie Handboek

conferentie

Een- of meerdaagse bijeenkomst waarin wordt overlegd en onderhandeld.

1992
2020-11-26
PR Begrippen

PR Begrippen Begrepen (1992)

Conferentie

Een conferentie is eén- of meerdaagse bijeenkomst waarin wordt overlegd en onderhandeld met als doel afspraken te maken of tot een resultaat te komen.

1955
2020-11-26
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

CONFERENTIE

is in kerkrechtelijke zin een bijeenkomst van priesters, die — meestal per dekenaat verschillende malen per jaar gehouden wordt en waar theologische of pastorale kwesties besproken worden. In haar tegenwoordige vorm dankt zij haar ontstaan aan de H. Carolus Borromeus. In de gewijde welsprekendheid verstaat men onder conferentie: a. een wetens...

Lees verder
1949
2020-11-26
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Conferentie

bespreking, vergadering. Vooral gebruikelijk voor bijeenkomst van vertegenwoordigers van Staten, ten einde gemeenschappelijke belangen te bespreken.

1948
2020-11-26
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

conferentie

v. samenkomst ter bespreking van zaken, onderhoud.

1933
2020-11-26
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Conferentie

Conferentie - 1° (intern. politiek) vergadering van vertegenwoordigers van landen, ter bespreking van gemeenschappelijke belangen en vastlegging van overeengekomen bepalingen. Vroeger was congres een meer gebruikelijk woord voor c. Conferentie van Aardrijkskunde. Op 12 September 1876 riep koning Leopold II in het koninklijk paleis te Brussel d...

Lees verder
1928
2020-11-26
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Conferentie

Een bespreking tussen hooggeplaatste personen over gewichtige aangelegenheden wordt in het algemeen een conferentie genoemd; zowel tussen politici van één land onderling, als tussen staatslieden van verschillende landen. De internationale politiek is in den regel het onderwerp van deze laatste conferenties; er kunnen echter ook andere...

Lees verder
1916
2020-11-26
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Conferentie

Conferentie, samenkomst, bespreking, in het volkenrecht een vooraf geregelde en vastgestelde samenkomst aan officieel gemachtigde vertegenwoordigers van verschillende staten tot het beraadslagen over een of meer gemeenschappelijke belangen en het zoo noodig vaststellen van gedragsregels. Bekend zijn vooral de 1ste en 2e Vredesconferentie (1899 en 1...

Lees verder
1914
2020-11-26
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

conferentie

conferentie, - v., beraadslaging,

1910
2020-11-26
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Conferentie

Conferentie - onderhoud over zaken.

1898
2020-11-26
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Conferentie

CONFERENTIE, v. (s, ...tiën), bijeenkomst, vergadering, om te beraadslagen; eene conferentie houden; — (R.-K.) verplichte maandelijksche bijeenkomst der dienstdoende geestelijkheid, waarin over kerkelijk-wetenschappelijke zaken wordt gehandeld; — toespraak over allerlei onderwerpen, causerie; — godsdienstige redevoering of vo...

Lees verder
1870
2020-11-26
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Conferentie

Conferentie noemt men in de ruimste beteekenis eene zamenkomst van personen, om over een of ander onderwerp te beraadslagen; doch in den laatsten tijd heeft men vooral eene zamenkomst van staatslieden met dien naam bestempeld, wanneer zij vereenigd waren, om over eene internationale aangelegenheid te onderhandelen. Men heeft er gehouden, om na den...

Lees verder
1864
2020-11-26
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

conferentie

conferentie - v. (conferentiën), bijeenkomst, vergadering, samenkomst en beraadslaging