2019-11-16

concretiseren

concretiseren - Werkwoord 1. (ov) (m.b.t. een gegeven) concreet maken Een mens getekend door een jong kind is niet veel meer dan twee rondjes en 4 lijnen (voor de ledematen). Dikte geven aan de ledematen en handen en voeten tekenen concretiseren de betekenis van de tekening . Woordherkomst Afgeleid van concreet met het achtervoegsel -iseren. Antoniemen abstraheren Verwante begrippen concreet, concreetheid, conc...

2019-11-16

concretiseren

concretiseren - regelmatig werkwoord uitspraak: con-cre-ti-se-ren 1. het (volgens plan) maken of doen ♢ de scholen moeten de doelen van het basisonderwijs concretiseren 2. duidelijk maken, zodat het voorstelbaar wordt ♢ je moet dat abstracte idee concretiseren, zodat men begrijpt wat je bedoelt 3. zo maken...

2019-11-16

concretiseren

concretiseren - (konkretiseren), (concretiseerde, heeft geconcretiseerd), in concrete vorm brengen, omlijnen, belichamen.