Wat is de betekenis van Concern?

2019
2021-01-15
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

concern

concern - Zelfstandignaamwoord 1. een bedrijf dat bestaat uit een aantal losse bedrijven Unilever is een groot concern met bedrijven in veel landen.

Lees verder
2018
2021-01-15
Algemene economische basisprincipes

Algemene economische basisprincipes

Concern

Moederbedrijf met een aantal dochterbedrijven.

2018
2021-01-15
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

concern

concern - zelfstandig naamwoord uitspraak: con-surn 1. grote onderneming die uit verschillende bedrijven bestaan ♢ dit concern heeft verschillende directeuren 2. grote onderneming met bedrijven in verschillende landen...

Lees verder
2016
2021-01-15
Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Concern

Een concern is een groep van ondernemingen die samen een economische eenheid voeren en onder een gezamenlijke leiding actief zijn. De moedermaatschappij staat boven aan de groep. Een moedermaatschappij is eigenaar van een of meer andere bedrijven. Deze bedrijven worden dochtermaatschappijen genoemd. Een moedermaatschappij is in de meeste gevallen e...

Lees verder
2016
2021-01-15
Ondernemingsstrategie

Ondernemingsstrategie

concern

Een onderneming die uit meerdere businessunits bestaat.

2007
2021-01-15
Corporate Finance Lexicon

Boer & Croon Corporate Finance Lexicon

Concern

Een concern is een niet-juridische term om een samenstel van groepsmaatschappijen onder een centrale leiding aan te duiden.

2003
2021-01-15
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

concern

concern - Bedrijfsorganisatie waar sprake is van een moedermaatschappij ofwel holding en een of meer dochterondernemingen.

1993
2021-01-15
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Concern

grote onderneming

1992
2021-01-15
Hoofdlijnen Nederlands Recht

Hoofdlijnen Nederlands Recht

concern

Een aantal rechtspersonen – vaak besloten vennootschappen – die onder gemeenschappelijke leiding staan van een zogenoemde moedervennootschap – meestal een naamloze of besloten vennootschap.

1991
2021-01-15
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Concern

Letterlijk: zorg, onderneming, deelneming. De economische belangengemeenschap van verschillende (grote) ondernemingen, die anders dan bij een trust of een holding company een zekere zelfstandigheid behouden, met name in het juridische vlak.

1973
2021-01-15
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

concern

[Eng.], o. (-s), een samenstel van ondernemingen, die als afzonderlijke nv’s hun rechtspersoonlijkheid behouden, maar economisch volledig of overwegend onderling afhankelijk zijn en onder een gemeenschappelijke topleiding worden gesteld. (e) Een concern kan ontstaan b.v. via aandelenruil of het onderbrengen van aandelen van verschillende onde...

Lees verder
1950
2021-01-15
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Concern

(Eng.) o. (-s), economische concentratievorm, grote onderneming met vele dochterondernemingen, inz. internationaal.

1949
2021-01-15
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Concern

combinatie van ondernemingen door uitwisseling of aankoop van aandelen. Vaak gebruikt men term C., als de ondernemingen ongelijksoortig zijn, terwijl combinatie van gelijksoortige ondernemingen trust wordt genoemd.

1940
2021-01-15
Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

Concern

Economische vereeniging van juridisch zelfstandige ondernemingen onder gemeenschappelijke centrale leiding, waarbij de gezamenlijke resultaten in de C.-balans tot uiting komen. Van de trust onderscheidt het C. zich door de afwezigheid van het karakter van monopolie en stelt dus niet noodzakelijk vroegere concurrentie voorop. Wel kan het C. bij uitb...

Lees verder
1933
2021-01-15
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Concern

Concern - is een concentratievorm (→ Concentratie). Het begrip staat niet geheel vast, zoodat de benaming in het gebruik wat zwevend is. Soms duidt men met c. aan één zeer groote onderneming met veel afzonderlijke bedrijven van dezelfde soort (bijv. een winkelconcern); soms bedoelt men een op feitelijke verhoudingen of op overeen...

Lees verder