Wat is de betekenis van Concern?

2023-05-30
Op-en-top Nederlands

Frens Bakker, Els Ruijsendaal, Paul Uljé, Dick van Zijderveld (2022)

concern

(zelfstandig naamwoord) [alg.] onderneming, maatschappij, (groot) bedrijf - De oliemaatschappij maakt bekend dat ze afgelopen jaar wereldwijd weer winst heeft gemaakt.

Lees verder
2023-05-30
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

concern

concern - Zelfstandignaamwoord 1. een bedrijf dat bestaat uit een aantal losse bedrijven Unilever is een groot concern met bedrijven in veel landen.

Lees verder

Direct toegang tot alle 20 resultaten over Concern?

Word nu vriend van Ensie
2023-05-30
Algemene economische basisprincipes

D.J. de Jong & C.J. de Lange (2018)

Concern

Moederbedrijf met een aantal dochterbedrijven.

2023-05-30
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

concern

concern - zelfstandig naamwoord uitspraak: con-surn 1. grote onderneming die uit verschillende bedrijven bestaan ♢ dit concern heeft verschillende directeuren 2. grote onderneming met bedrijven in verschillende landen...

Lees verder
2023-05-30
Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Concern

Een concern is een groep van ondernemingen die samen een economische eenheid voeren en onder een gezamenlijke leiding actief zijn. De moedermaatschappij staat boven aan de groep. Een moedermaatschappij is eigenaar van een of meer andere bedrijven. Deze bedrijven worden dochtermaatschappijen genoemd. Een moedermaatschappij is in de meeste gevallen e...

Lees verder
2023-05-30
ABC voor de Ondernemingsstrategie

Sytse Douma, Eric Dooms & Aswin van Oijen (2016)

concern

Een onderneming die uit meerdere businessunits bestaat.

2023-05-30
Corporate Finance lexicon

Boer & Croon (2007)

Concern

Een concern is een niet-juridische term om een samenstel van groepsmaatschappijen onder een centrale leiding aan te duiden.

2023-05-30
Financieel woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

concern

concern - Bedrijfsorganisatie waar sprake is van een moedermaatschappij ofwel holding en een of meer dochterondernemingen.

2023-05-30
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Concern

[Eng.] groot bedrijf.

2023-05-30
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Concern

grote onderneming

2023-05-30
Hoofdlijnen Nederlands Recht

Prof. mr. C.J Loonstra (1992)

concern

Een aantal rechtspersonen – vaak besloten vennootschappen – die onder gemeenschappelijke leiding staan van een zogenoemde moedervennootschap – meestal een naamloze of besloten vennootschap.

2023-05-30
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Concern

Letterlijk: zorg, onderneming, deelneming. De economische belangengemeenschap van verschillende (grote) ondernemingen, die anders dan bij een trust of een holding company een zekere zelfstandigheid behouden, met name in het juridische vlak.

2023-05-30
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Concern

zie ondememersovereenkomsten.

2023-05-30
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Concern

grote onderneming met tal van dochterondernemingen.

2023-05-30
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Concern

(Indon.) Een bankinstelling, handelslichaam of industriële vennootschap, welke in Indon. verscheidene ondernemingen beheert, hetzij in volle eigendom, hetzij in administratie. Hierbij wordt opgemerkt dat in Indon. met het woord ‘onderneming’ steeds bedoeld wordt één landbouwbedrijf, één fabriek of &eacut...

Lees verder
2023-05-30
Woordenboek Engels (EN-NL)

Dr. F.P.H. van Wely (1951)

Concern

I aangaan, betreffen, raken; II concern oneself, zich bekommeren, verontrusten of ongemst maken (over about, for); zich interesseren (voor about, in, with); zie ook: concerned; III zaak, aangelegenheid, onderneming; deelneming, belang, gewicht; zorg, bezorgdheid; it is no concern of mine, ’t is mijn zaak niet; 't interesseert me niet;...

Lees verder
2023-05-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Concern

(Eng.) o. (-s), economische concentratievorm, grote onderneming met vele dochterondernemingen, inz. internationaal.

2023-05-30
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Concern

combinatie van ondernemingen door uitwisseling of aankoop van aandelen. Vaak gebruikt men term C., als de ondernemingen ongelijksoortig zijn, terwijl combinatie van gelijksoortige ondernemingen trust wordt genoemd.

2023-05-30
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

CONCERN

is een vorm van combinatie van ondernemingen door middel van uitwisseling van of aankoop van aandelenpakketten. Veelal wordt het woord concern gebruikt indien sprake is van samenvoeging van ongelijksoortige ondernemingen. Ter onderscheiding wordt dan samenvoeging van gelijksoortige ondernemingen als trust aangeduid.

Lees verder
2023-05-30
Economische encyclopedie

D.C. van der Poel (1940)

Concern

Economische vereeniging van juridisch zelfstandige ondernemingen onder gemeenschappelijke centrale leiding, waarbij de gezamenlijke resultaten in de C.-balans tot uiting komen. Van de trust onderscheidt het C. zich door de afwezigheid van het karakter van monopolie en stelt dus niet noodzakelijk vroegere concurrentie voorop. Wel kan het C. bij uitb...

Lees verder