Wat is de betekenis van Concentreren?

2024-06-25
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

concentreren

concentreren - Werkwoord 1. (ov) centraliseren, op één plek samenbrengen Alle overheidsdiensten werden in één stad geconcentreerd. 2. (refl) zich ~ op één zaak toespitsen Dit bedrijf concentreerde zich alleen nog maar op één bezigheid en noemde dit...

2024-06-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

concentreren

concentreren - regelmatig werkwoord uitspraak: con-cen-tre-ren 1. je aandacht richten op waar je mee bezig bent ♢ je moet je concentreren op je werk! 2. het water eruit halen zodat de oplossing sterker wordt ...

2024-06-25
MOM's lexicon van de opvoedmisstanden

Marga Schiet (2003)

Concentreren

Een baby van een halfjaar kan al een uur alleen spelen. Een baby kan zijn aandacht nog niet zo lang op één ding richten en hij kan nog niet zo veel. Dus is het niet logisch dat hij al een uur alleen zou kunnen spelen. Als een kind zich niet kan concentreren, is er iets aan de hand. Er zijn kinderen die zich nooit een tijdje achter elkaar met één di...

2024-06-25
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Concentreren

samenbrengen; sterker maken; (zich) aandacht vestigen op

2024-06-25
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Concentreren

samentrekken op één punt; dichter maken; versterken.

2024-06-25
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Concentreren

is het vergroten van de concentratie, b.v. van een vaste stof in een oplossing. Het c. van oplossingen, sappen en extracten geschiedt meestal door verdampen, soms door uitvriezen.

2024-06-25
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

Wil je toegang tot alle 15 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Concentreren

(concentreerde, heeft geconcentreerd), (<Fr.). 1. verenigen, samentrekken op of in één punt: zijn aandacht (ook zich —), troepen, lichtstralen concentreren; de macht in handen van één persoon concentreren. 2. een oplossing sterker maken: een geconcentreerde oplossing; vgl. Geconcentreerd.