Wat is de betekenis van Comptabiliteit?

2019
2022-06-25
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

comptabiliteit

comptabiliteit - Zelfstandignaamwoord 1. verantwoordelijkheid voor de juistheid van geldelijke verrekeningen, rekenplichtigheid 2. financiële boekhoudafdeling Woordherkomst afgeleid van comptabel met het achtervoegsel -iteit

Lees verder
1994
2022-06-25
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Comptabiliteit

rekenplichtigheid, verantwoordelijkheid.

1993
2022-06-25
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Comptabiliteit

(komptabiliteit) rekenplichtigheid; boekhoudkundige afdeling

1991
2022-06-25
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Comptabiliteit

Afdeling die voor verrekening zorgdraagt, de boekhouding van bijvoorbeeld een legeronderdeel. Ook: rekenplichtig zijn. Volgens de Comptabiliteitswet (1927) valt iedere persoon of instelling die Rijksgeldmiddelen beheert onder de comptabiliteit, of anders gezegd: is comptabele.

1973
2022-06-25
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Comptabiliteit

[Fr.], v., 1. rekenplichtigheid, verplichting om rekening en verantwoording te doen van geldelijk, in het bijzonder ambtelijk beheer; 2. afdeling (b.v. bij ministeries) waar de administratie van de geldmiddelen wordt gevoerd.

Lees verder
1955
2022-06-25
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Comptabiliteit

verantwoordelijkheid, rekenplichtigheid, beheer van gelden.

1950
2022-06-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Comptabiliteit

(Fr.), v. 1. rekenplichtigheid, verantwoordelijkheid voor de juistheid van geldelijkeverrekeningen. 2. afdeling (b.v. bij ministeries) waar de administratie der geldmiddelen wordt gevoerd.

Lees verder
1949
2022-06-25
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Comptabiliteit

rekenplichtigheid. Vooral gebruikt met betrekking tot ambtenaren.

1948
2022-06-25
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

comptabiliteit

v. boekhouding; verantwoordelijkheid, rekenplichtigheid.

1937
2022-06-25
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

comptabiliteit

v. (Fr. verplichting tot rekenschap, rekenplichtigheid; verantwoordelijkheid voor het beheer van gelden; boekhouding-afdeling van de ministeries, waar de geldmiddelen geadministreerd worden).

1933
2022-06-25
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Comptabiliteit

Comptabiliteit - is boekhouding. Vooral in betrekking tot de boekhouding en de administratieve verantwoording van publieke organen, spreekt men van c. In verschillende wettelijke voorschriften, comptabiliteitswetten, zijn de vorm en de inhoud dier verantwoording geregeld.

1916
2022-06-25
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Comptabiliteit

Comptabiliteit, al hetgeen behoort tot de rekening en verantwoording der overheidsfinanciën en zoo ook hetgeen tot het controleeren dier rekening noodig is. — Hierbij zijn twee stelsels mogelijk, het zgn. preventieve, waarbij de wettigheid van iedere uitgave wordt onderzocht, alvorens zij wordt gedaan, en het zgn. repressieve, waarbij dit onderzoek...

Lees verder
1910
2022-06-25
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Comptabiliteit

Comptabiliteit - verplichting tot rekenschap, de rekenkamer, de boekhouding. — Kan Jr., J. B., De comptabiliteit in het staatsbestuur. Uitgave van Eduard IJdo, Leiden 1896. — Comptabilité pratique a l’école, Hagers, J. en Noots, J. f 1.50. Van der Laan & Co., Den Haag.

Lees verder
1898
2022-06-25
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Comptabiliteit

COMPTABILITEIT, v. rekenplichtigheid, verantwoordelijkheid voor de juistheid van geldelijke verrekeningen; naam eener afdeeling bij de ministeries enz. waar de administratie der geldmiddelen wordt gevoerd. COMPTABILITEITSWET, v. (-ten), wet bevattende bepalingen omtrent het beheer der aan den staat behoorende gelden.

1864
2022-06-25
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

comptabiliteit

comptabiliteit - v. gmv. verantwoordelijkheid, rekenplichtigheid