Wat is de betekenis van comptabel?

2019
2022-12-07
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

comptabel

comptabel - Bijvoeglijk naamwoord 1. rekenplichtig (verplicht tot rekening en verantwoording over gevoerd financieel beheer) Woordherkomst afgeleid van het Franse comptable (met het voorvoegsel com-) Verwante begrippen comptabiliteit

Lees verder
1994
2022-12-07
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Comptabel

[Fr. comptable, van compter = rekenen, van Lat. com-putare = op-rekenen] rekenplichtig.

1993
2022-12-07
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Comptabel

(komptabel) rekenplichtig; verantwoordelijk

1973
2022-12-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Comptabel

[Fr.], I. bn., rekenplichtig, verantwoordelijk: een ambtenaar; II. zn., v. /m. (-en), rekenplichtige, iemand die rekening en verantwoording schuldig is aan een openbaar lichaam.

Lees verder
1955
2022-12-07
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Comptabel

rekenplichtig.

1950
2022-12-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Comptabel

(Fr.), bn., rekenplichtig: een comptabel ambtenaar; een comptabele betrekking.

1948
2022-12-07
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

comptabel

verantwoordelijk, rekenplichtig.

1937
2022-12-07
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

comptabel

1 bn. (Fr. [Lat. computare = samenrekenen]: 1 rekenplichtig, verantwoordelijk; 2 op het boekhouden betrekking hebbende): 1 een - ambtenaar; 2 -e examens. 2 m. -en: ’s lands -en.

Lees verder
1930
2022-12-07
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

comptabel

enz. → komptabel enz.

1916
2022-12-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Comptabel

Comptabel, rekenplichtig, verplicht om rekening en verantwoording te doen van geldelijk, in het bijzonder ambtelijk beheer.

1914
2022-12-07
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

comptabel

comptabel, - verantwoordelijk, rekenplichtig.

1910
2022-12-07
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Comptabel

Comptabel - rekenplichtig.

1908
2022-12-07
Vivat

Schrijver op Ensie

Comptabel

fr. verantw., rekenplichtig.

1906
2022-12-07
wink

Wink's vreemde woordenboek

Comptabel

Fr., rekenplichtig; verantwoordelijk.

1898
2022-12-07
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Comptabel

COMPTABEL, bn. rekenplichtig; — eene comptabele betrekking, (b. v. van een ontvanger).

Lees verder
1864
2022-12-07
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

comptabel

comptabel - bn. rekenplichtig