Wat is de betekenis van Comprehensie?

1994
2022-08-19
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Comprehensie

[Lat. comprehensio] bevattings-, begripsvermogen.

1993
2022-08-19
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Comprehensie

bevattingsvermogen

1990
2022-08-19
BDI

BDI terminologie

comprehensie

zie: begripsinhoud.

1973
2022-08-19
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Comprehensie

[Lat. comprehensio, het samenvatten], v., 1. bevattingsvermogen; 2. geheel van kenmerkende eigenschappen van een woord (e). De comprehensie staat tegenover de extensie van een woord. De comprehensie van b.v. koe is groter en de extensie kleiner dan van dier. Als de comprehensie groter is, is de extensie kleiner en omgekeerd.

Lees verder
1955
2022-08-19
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Comprehensie

begrip, bevattings kracht.

1950
2022-08-19
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Comprehensie

(Lat.), v., bevattingsvermogen.

1948
2022-08-19
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

comprehensie

v. bevattingsvermogen, begrip.

1939
2022-08-19
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Comprehensie

(< Lat. comprehendere = samenvatten). Het comprehensie-axioma, dat bij den axiomatischen opbouw van de leer der verzamelingen gebruikt kan worden, spreekt uit, dat wanneer M een verzameling is en E een eigenschap, die voor ieder element van M zin heeft, er een verzameling bestaat, die alle elementen van M, welke de eigenschap E bezitten, als ele...

Lees verder
1898
2022-08-19
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Comprehensie

COMPREHENSIE, v. bevattingsvermogen.

1864
2022-08-19
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

comprehensie

comprehensie - v. gmv. bevattingskracht