2020-04-03

Component

Component - Het valt sterk op dat het gemor voornamelijk opklinkt uit de christelijk­historische component (nieuwspraak voor het voormalige bloedgroep) van het CDA. - Haagse Post 30.8.1986

2020-04-03

component

component - Zelfstandignaamwoord 1. bestanddeel, onderdeel, één van de onderling verschillende deel|delen van een geheel Van die module zijn alle elektronica-componenten uit voorraad leverbaar, met uitzondering van het belangrijkste onderdeel: de micro-processor. 2. hoogwaardige manier om een video signaal opslaan|op te slaan middels een zwart-wit signaal en twee kleur-verschil signalen. (Y(helderheid) + B-Y + R-Y) Woordherkomst...

2020-04-03

component

component - zelfstandig naamwoord uitspraak: com-po-nent 1. wat kleiner is dan het totaal ♢ mijn plan heeft verschillende componenten Zelfstandig naamwoord: com-po-nent de component de componenten het componentje Synoniemen bestanddeel, brok, deel, element, gedeelte, lid, onderdeel, part, s...

2020-04-03

Component

COMPONENT, m. (-en), samenstellende deelen van een geheel; (scheik.) de samenstellende deelen van een mengsel, eene legeering; (werkt.) onderdeel eener kracht; (sterrenk.) enkele sterren van een dubbelster.

2020-04-03

Component

Component. 1) Bij het samenstellen van verschillende vectoren (snelheden, krachten, enz.) worden deze de c. van den resulteerenden vector genoemd. In dezen zin wordt o.a. ook gesproken van den c. van gepolariseerd licht. 2) In de scheikunde de verschillende onderdeelen, die een legeering of een mengsel vormen; 3) In de phasenleer die bestanddeelen, welke bij de bestaande proefvoorwaarden onafhankelijk van elkaar kunnen worden gevarieerd.

2020-04-03

Component

Component - Onder de c. (ken-tallen) van vectoren of tensoren verstaat men in de vectorrekening een aantal getallen, die te zamen den vector of tensor geheel bepalen. In oudere en elementaire werken worden vectoren, die te zamen geheel in de plaats van een gegeven vector gesteld kunnen worden, ook c. genoemd. Vooral in dezen zin gebruikt bij het samenstellen van krachten. ➝ Krachten (parallelogram van). Florin.