Wat is de betekenis van Complementaire kleuren?

2017
2022-11-30
ZienderOgenKunst

Begrippenlijst uit ZienderOgenKunst

Complementaire kleuren

Kleuren die tegenover elkaar op de kleurencirkel liggen. Bijvoorbeeld geel en paars, oranje en blauw, rood en groen.

2004
2022-11-30
Kunst ABC

meer dan 1000 termen

Complementaire kleuren

Kleuren die in de kleuren- cirkel recht tegenover elkaar staan. Rood staat tegenover groen, blauw tegenover oranje en geel tegenover paars. Wanneer complementaire kleuren naast elkaar gebruikt worden, versterken ze elkaar.

2002
2022-11-30
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

complementaire kleuren

Complementaire kleuren zijn kleuren die in de kleurencirkel tegenover elkaar liggen; de kleuren zijn tegengesteld aan elkaar en versterken elkaar; twee complementaire kleuren met elkaar vermengd geven een zeer fraai grijs; zie ook complementaircontrast.

1990
2022-11-30
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

complementaire kleuren

complementaire kleuren - Twee kleuren die het maximale contrast met elkaar hebben en die, in theorie, na menging met een additief wit produceren en wanneer ze subtractief worden gemengd zwart produceren.

1981
2022-11-30
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Complementaire kleuren

Wit licht valt bij breking door een lens of prisma uiteen in een aantal kleuren. Voegt men deze lichtstralen met een bolle lens weer samen, dan ontstaat er wit licht. Er blijken een aantal kleuren te bestaan die samen ook weer wit licht vormen, zoals b.v. groenblauw met rood, oranje met blauw en groengeel met violet. Men noemt dan groenblauw de com...

Lees verder
1973
2022-11-30
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Complementaire kleuren

kleuren die samen op het oog de indruk van wit licht maken. VonHelmholtz heeft dit onderzocht door verscheidene enkelvoudige kleuren (spectraalkleuren) te mengen en na te gaan, welke combinaties wit licht opleveren. Zo vond hij, dat de navolgende enkelvoudige kleuren twee aan twee wit licht opleveren: violet en groenachtig geel, indigoblauw en geel...

Lees verder
1933
2022-11-30
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Complementaire kleuren

vormen samen wit, b.v. rood en groenblauw.

1933
2022-11-30
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Complementaire kleuren

Complementaire kleuren - zijn 2 kleuren, die, in een bepaalde verhouding gemengd, den indruk van wit wekken.

1916
2022-11-30
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Complementaire kleuren

Kleuren, die vermengd eene nieuwe vormen bijv. geel + blauw = groen.

1916
2022-11-30
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Complementaire kleuren

Complementaire kleuren, kleuren, die te zamen op het oog den indruk van wit licht maken, v. Helmholtz heeft dit onderzocht door verschillende enkelvoudige kleuren (spectraalkleuren) tot menging te brengen, en na te gaan, welke combinatie wit licht oplevert. Zoo vond hij, dat b. v. de navolgende enkelvoudige kleuren twee aan twee wit licht opleveren...

Lees verder
1908
2022-11-30
Vivat

Schrijver op Ensie

Complementaire kleuren

of aanvullingskleuren zijn die kleuren, welker vereeniging wit licht geeft. Volgens Helmholtz zijn de volgende naast elkander geplaatste kleurenparen complementair: rood-groenblauw;oranjeblauw; goudgeel-blauw; geel-indigoblauw; groengeel-violet. Zie ook Aanvullingskleuren.

1906
2022-11-30
wink

Wink's vreemde woordenboek

Complementaire kleuren

kleuren die bij elkaar wit opleveren.