2020-02-17

complementair

complementair - Bijvoeglijk naamwoord 1. aanvullend (ook (medisch)) In een additief kleursysteem, met lichtmenging, wordt het mengsel van twee complementaire kleuren wit Woordherkomst afgeleid van het Franse complémentaire (met het voorvoegsel com-) met het achtervoegsel -air

2020-02-17

complementair

complementair - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: com-ple-men-tair 1. die elkaar aanvullen ♢ zij hebben complementaire eigenschappen 1. complementaire kleuren [die wit maken, als je ze mengt] Bijvoeglijk naamwoord: com-ple-men-tair de/het complementaire ...

2020-02-17

Complementair

COMPLEMENTAIR, bn. complementaire kleuren, die bij hare vereeniging de witte kleur geven, zooals rood en groen of geel en violet.

2020-02-17

Complementair

Complementair - Twee deelers van een getal, wier product juist gelijk is aan het getal zelf, heeten c. deelers. De c. verzameling C (A) van een verzameling A ten opzichte van een verzameling B, waarvan A een ➝ deelverzameling is, is de verzameling der elementen van B, die niet tot A behooren. ➝ Minor.

2020-02-17

complementair

complementair - bn. complementaire kleuren, aanvullingskleuren

2020-02-17

complementair

complementair - aanvullend;,,complementaire dag” : de schrikkeldag om de vier jaren (29 Februari) ; „complementairekleuren” : kleuren, die, vermengd, een nieuwe vormen, bijv. blauw en geel tot groen.

2020-02-17

complementair

aanvullend, volledig makend ; ~e kleuren, v. mv. kleuren, die, elkaar aanvullend, het wit opleveren; ~ vennoot, handelende of beherende vennoot.