Wat is de betekenis van compileren (kompileren)?

2024-07-18
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

compileren (kompileren)

[→Lat. compilare, opeenstapelen] (compileerde, heeft gecompileerd), 1. in het algemeen het bijeenbrengen van delen van verschillende publikaties tot één geheel; 2. de bewerking, waarbij de computer een programma dat geschreven is in een hogere programmeertaal, omzet in zijn eigen machinecode (e). (e) Het compileren gebeurt veel...