Synoniemen van compendium

2019-12-14

compendium

handboek of overzicht dat de hoofdzaken en begrippen van een wetenschap, vakgebied of onderwerp beknopt maar veelomvattend weergeeft

2019-12-14

compendium

compendium - Zelfstandignaamwoord 1. samenvattend overzicht of handboek Woordherkomst afgeleid van het Latijnse pendere (wegen) met het voorvoegsel com- Synoniemen handboek, handleiding Verwante begrippen gebruikershandleiding

2019-12-14

Compendium

zie Handboek.

2019-12-14

Compendium

COMPENDIUM, o. (-s, ...dia), kort begrip, schets, handboek eener wetenschap; beknopt uittreksel.

2019-12-14

Compendium

Compendium - (Lat.), beknopte, samengedrongen behandeling van een wetenschap of onderdeel daarvan; kort handboek.

2019-12-14

Compendium

Compendium - of ligatuur is in de palaeographie de verbinding van twee of meer letters, waardoor mimte gespaard wordt. De letters worden daartoe aan, in of boven elkander geschreven of zoo, dat een deel van een letter tegelijk dient als deel van de volgende (litterae contiguae), bijv. Æ. Vooral op het einde van een regel wordt gaarne een compendium gebruikt, o.a. bij inschriften. L i t.: A. Huebner, Exempla scripturae epigraphicae latinae (Berlijn 1885, 68). Lampen.

2019-12-14

compendium

compendium - [→Lat. cum, met, pendere, wegen], o. (-s, -dia), kort begrip, schets, samenvattend handboek, m.n. van wetenschappelijke aard.

2019-12-14

compendium

compendium - o. (compendia), kort begrip eener wetenschap; beknopt uittreksel; handboek

2019-12-14

compendium

compendium - o., kort begrip; leerboek, leidraad.

2019-12-14

compendium

(Lat.) o. kort begrip v. e. wetenschap; leerhoek, handleiding, leidraad. [