Wat is de betekenis van commissie ruimtelijke ordening?

1990
2021-01-19
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

commissie ruimtelijke ordening

commissie ruimtelijke ordening - Publieke instanties die op gemeentelijk niveau zijn geautoriseerd om veelomvattende plannen voor toekomstige ontwikkelingen te maken en om voorgestelde veranderingen in het gebruik van grond te evalueren, zodat ze overeenstemmen met deze plannen.