Wat is de betekenis van Commerciële economie?

2005
2021-01-21
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Commerciële economie

De economische wetenschap die zich bezighoudt met het handelen van consumenten.

1973
2021-01-21
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

commerciële economie

deelgebied van de economische wetenschap, nauw verweven met de bedrijfseconomie, dat zich bezighoudt met de problemen die voor produktiehuishoudingen rijzen bij de inkoop van de voor het produktieproces noodzakelijke produktiemiddelen op inkoopmarkten, maar vooral bij de afzet op de verkoopmarkten, die niet noodzakelijkerwijze de finale-consumenten...

Lees verder