2019-10-23

commensalisme

Commensalisme is een samenlevingsvorm tussen twee verschillende organismen waarbij een soort voordeel heeft van de relatie. De andere soort ondervindt geen voordeel maar ook geen nadeel van de samenleving. Deze samenlevingsvorm is minder bekend en niet altijd goed te onderscheiden van mutualisme. Commensalisme is juist moeilijk te onderscheiden door het feit dat een soort geen voordeel en geen nadeel heeft van de relatie. Toch zijn er enkele voorbeelden van commensalisme. Een koereiger bijvoorbe...

2019-10-23

commensalisme

commensalisme - Vorm van symbiose waarbij één der partners (individu, groep of soort) voordeel heeft bij het samen leven en de andere partij er voor- noch nadeel bij heeft.

2019-10-23

commensalisme

commensalisme - Zelfstandignaamwoord 1. (biologie) het samenleven van organismen zonder dat dit een van beide schade berokkent Woordherkomst afgeleid van commensaal met het achtervoegsel -isme Verwante begrippen symbiose, parasitisme, mutualisme

2019-10-23

Commensalisme

COMMENSALISME, o. het verschijnsel in de dierkundige wetenschap, dat organismen ten koste van anderen (in- of uitwendig daarvan) leven, parasitisme.

2019-10-23

Commensalisme

Commensalisme - (dierkunde), het verschijnsel, dat twee dieren te zamen leven, waarbij slechts één van beide van deze samenleving voordeel geniet, zonder dat het andere hierdoor schade ondervindt; bv. kleine kreeftjes, die een schuilplaats zoeken tusschen de kieuwen van een mossel.

2019-10-23

commensalisme

commensalisme, - v., (biologie) vorm van samenleving van organismen. Bij commensalisme in de meest gangbare betekenis van het woord geniet één van de samenlevende soorten (de commensaal) het een of ander voordeel (b.v. bescherming, voedselvoorziening), terwijl de andere soort (de gastheer) geen wezenlijk nadeel ondervindt. Wanneer dit laatste wel het geval is, spreekt men van ➝parasitisme. Hebben beide soorten voordeel van de samenleving, dan spreekt men van ➝mutualisme of ➝s...