Wat is de betekenis van Columbia?

2020
2022-07-04
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Columbia

Zie Columba

2003
2022-07-04
Popmuziek

van A tot Z

Columbia

Amerikaanse platenmaatschappij, in Europa gedistribueerd door Sony Music. Belangrijke artiesten door de jaren heen zijn Simon & Garfunkel, Bruce Springsteen, Mariah Carey, Santana, Wu-Tang Clan en Wyclef Jean. Bedient zoals alle majors een brede markt.

2000
2022-07-04
Plantennamen

Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten door Dr. C. A. Backer (1936)

Columbia

Colúmbia Pers. [Chr. H. Persoon (1755, in Z.-Afrika; 1837, Parijs), beroemd mykoloog], - genoemd naar Christophŏrus Columbus (1445, Genua of Savona; 1506, Valladolid), (her)ontdekker van Amerika.

1985
2022-07-04
Oosthoek1985

Oosthoek Encyclopedie

Columbia

Naam van het eerste, meermalen te gebruiken ruimteveer (zie Spaceshuttle) van het Amerikaanse ruimtetransportsysteem. De Columbia voerde zijn eerste vlucht uit van 12.-14.4.1981, met de astronauten John Young en Robert Crippen aan boord. Latere vluchten werden uitgevoerd door Joe Engle en Richard Truly (12-14.11.1981), Jack Lousma en Gordon Fullert...

Lees verder
1981
2022-07-04
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Columbia

een republiek in het noordwesten van Zuid-Amerika, groot 1,14 milj. km2, met 23 milj. inwoners. Het bergland behoort tot de uitlopers van de Andes, maar het omvat ook delen van de Amazone-, de Orinoco- en de Magdalena-vlakten. Aan de kust en in de laagvlakte is het klimaat tropisch heet en vochtig. In het gebergte is het...

Lees verder
1973
2022-07-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Columbia

foute ben. voor Colombia.

1972
2022-07-04
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Columbia

naam van het eerste, meermalen te gebruiken ruimteveer ( → Spaceshuttle) van het Amerikaanse ruimtetransportsysteem. De Columbia voerde zijn eerste vlucht uit van 12.-14.4.1981, met de astronauten John Young en Robert Crippen aan boord. Latere vluchten werden uitgevoerd door Joe Engle en Richard Truly (12-14.11.1981), Jack Lousma en Gordon Ful...

Lees verder
1949
2022-07-04
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Columbia

(1) rivier in het N.W. van de Ver. Staten. 2250 km lang. Stroomt van het Canad. Rotsgebergte naar de Stille Oceaan bij Astoria (Oregon). Vormt watervallen en stroomversnellingen, o.a. Kettle Falls (17 m. hoog);(2) hoofdstad van staat Zuid-Carolina (Ver. Staten), aan de Congaree. 62.000 inw. Katoenindustrie, Universiteitsstad.

Lees verder
1933
2022-07-04
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Columbia

1) → Britsch C.; 2) hoofdst. v/d staat Z.-Carolina in N.-Am., 38 000 inw.; 3) 2000 km lange rivier i/h W. der Ver. Staten, ontspringt i/h Rotsgeb. en mondt i/d Gr. Oc. uit; 4) republiek i/h N.W. v. Z.-Ain., 1 201 520 km2, 8 rnill. inw., hooggeb. i/h W., laagl. i/h O., rijk aan delfstoffen (goud, platina, ijzer, enz.), die echter weinig ontgonn...

Lees verder
1933
2022-07-04
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Columbia

Columbia - 1° Stad in den staat Zuid-Carolina (Ver. Staten van Amerika, 34° N., 81° W.); ca. 51 600 inw. Centrum van rijk landbouwen boschbouwdistrict. Groote katoenhandel en katoenindustrie. Mooi gelegen; staatsuniversiteit en mooie openbare gebouwen. Luchtvaarthaven. 2° Bondsdistrict van de Ver. Staten (39° N., 77° W.); o...

Lees verder
1916
2022-07-04
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Columbia

Columbia, republiek in ’t N.W. van Z.-Amerika, vóór 1861 Nieuw-Granada geheeten; oppervl. 1.206.200 K.M.2 A l g e m e e n e g e s t e l d h e i d. C. bestaat uit twee hoofddeelen: uit het door de Cordillera’s gevormde hoogland, dat de Westhelft inneemt, en uit een vlakke geheel uit laagland bestaande O. helft. De Cordillera’s vormen in C. vier ket...

Lees verder
1914
2022-07-04
West-Indië 1914

Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië

Columbia

In de ‘Surinaamsche Almanak voor het jaar 1827’ vindt men gewag gemaakt van de ‘Grondvesten van de Stad Columbia’ aan den linkeroever der Saramacca, niet ver van den militairen post Groningen. De Almanak van 1828 vermeldt ‘de geprojecteerde Stad Columbia, waarin eenige Erven, bebouwd en bewoond door Vrij-lieden.’...

Lees verder
1910
2022-07-04
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Columbia

Columbia - munteenheid: de colombiano = 5 francs à 100 centimos. Gouden standaard ingevoerd na 1905, eenheid 1 peso = Noordamerikaansche dollar = 1,036 colombiano in goud. Deze laatste stukken werden nog niet aangemunt.

Lees verder
1870
2022-07-04
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Columbia

Columbia (De) of Oregon is de grootste en merkwaardigste rivier van alle, die in de Vereenigde Staten zich uitstorten in de Stille Zee. Zij heeft eene lengte van 266 geogr. mijl en een stroomgebied van 16000 geogr. mijl, grootendeels zich uitstrekkende over het Columbia-bekken, waarin zandvlakten en heuvelreeksen elkander afwisselen, zoodat men het...

Lees verder
1869
2022-07-04
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Columbia

of Oregon 1) de grootste van alle zich in den Grooten Oceaan ontlastende rivieren van Noord-Amerika, omvat een stroomgebied van 18—19,000 vierk. mijlen, waartoe de beide n.-amerik. territoriên Oregon en Washington, zoomede het oostelijk gedeelte van Britsch-Columbia behooren; de C. neemt de rivieren Clarke, Lewis, Fall en Willamette in...

Lees verder