Wat is de betekenis van Coherentie?

2019
2022-12-04
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

coherentie

coherentie - Zelfstandignaamwoord 1. het coherent zijn, het vertonen van min of meer ordelijke samenhang 2. (natuurkunde) mate van mogelijke golfinterferentie Een manier om de mate van coherentie van een golfverschijnsel zoals licht vast te stellen is met behulp van interferentie. 3. (natu...

Lees verder
2017
2022-12-04
Dr. Rob van Gerwen

Docent/Onderzoeker Wijsbegeerte

coherentie

Coherentie is de samenhang tussen gelijksoortige entiteiten. In de wetenschapsfilosofie wordt de term gehanteerd om de argumentatieve samenhang tussen beweringen aan te duiden. Beweringen in een bepaalde theorie behoren zoveel mogelijk te cohesie te vertonen. Staat tegenover "correspondentie". In de wetenschapsfilosofie denkt men bij correspondenti...

Lees verder
2017
2022-12-04
Drs. Markus van Alphen

Auteur van het boek Inleiding in de counselling

Coherentie

Letterlijk 'logisch en samenhangend'. Het Engelse woord 'coherent' betekent ook dat iets goed te volgen is, goed te begrijpen valt. In termen van stress houdt coherentie in dat een stressor begrijpelijk en beheersbaar is en de moeite waard is om aan te pakken. De salutogenische visie op functioneren en functioneringsproblemen stoelt op het model va...

Lees verder
2014
2022-12-04
Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners

Markus van Alphen

Coherentie

Coherentie - de mate waarin stressoren verklaarbaar of begrijpelijk worden gevonden, in hoeverre zij beheersbaar zijn en zinvol zijn om aan te pakken.

2007
2022-12-04
logopedie

Logopedisch Lexicon

Coherentie

(v.), het vermogen om samenhang aan te brengen tussen gebeurtenissen die men vertelt

1993
2022-12-04
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Coherentie

(koherentie) samenhang; bijeenhoudende kracht (nat.)

1973
2022-12-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

coherentie

[Lat. haerere, vastzitten aan], v., 1. eigenschap van twee of meer trillingsverschijnselen die geen of een constant faseverschil hebben (e); 2. de samenhang: de van een systeem. (e) Een samenvallen van coherente stralingsverschijnselen geeft in tijd en plaats aanleiding tot interferentieverschijnselen. Coherentie is van veel belang bij elektromag...

Lees verder