Wat is de betekenis van Cohaesie?

2024-07-22
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Cohaesie

Samenhang welke tussen de delen van eenzelfde stof bestaat. De aantrekkende krachten tussen de delen (moleculen) van een stof noemt men cohaesie-krachten. Deze zijn i.h.a. het grootst bij vaste stoffen, vandaar hun grote weerstand tegen vormverandering. Bij vloeistoffen zijn de cohaesie-krachten eveneens aanmerkelijk: zij komen, wegens de beweeglij...

2024-07-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Cohaesie

(<Lat.), v., (nat.) aantrekking tussen de moleculen van een zelfde lichaam.

2024-07-22
Vreemde woorden in de natuurkunde en namen der chemische elementen

Prof. Dr. P.H. van Laer (1949)

Cohaesie

(Lat. cohaerére = samenhangen, samenkleven; → cohaerent). Samenhang door onderlinge aantrekking.

2024-07-22
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Cohaesie

samenhang tussen de moleculen van een stof vanwege de optredende intramoleculaire electromagnetische krachten, z adhaesie.

2024-07-22
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

COHAESIE

(Latijn: samenhang) is de moleculaire aantrekkingskracht tussen de naburige deeltjes van een vast lichaam, die de scheiding zoekt te verhinderen, als een uitwendige kracht of de warmtebeweging de delen uit elkaar tracht te brengen. De vastheid, d.i. de weerstand, die een lichaam tegen scheiden door breken, trekken, wringen enz. bezit, is een...

2024-07-22
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

cohaesie

onderlinge samenhang. coifferen, kappen: vleien.

2024-07-22
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Cohaesie

aantrekkingskracht tusschen gelijksoortige moleculen.

2024-07-22
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Cohaesie

Cohaesie - is de onderlinge moleculaire aantrekkingskracht tusschen de deeltjes van een vast lichaam. De vastheid, dus de weerstand, dien een lichaam tegen scheiding van deze deeltjes door uitwendige belasting, zooals trekken, buigen, wringen en afschuiven, biedt, is een uiting van de cohaesie, evenals de hardheid van het materiaal. Al naarmate dez...

Wil je toegang tot alle 13 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-22
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Cohaesie

is de kracht, die de moleculen van een vast lichaam bijeenhoudt. Wat moleculen zijn, hebben we al even verteld onder het woord „Atoom”, maar nu zullen we dit nog eens duidelijk uitleggen. Als je een cent in je hand houdt en bekijkt, dan zou je denken, dat het een aaneengesloten massa is. En toch is dat maar schijn. In werkelijkheid best...