2019-11-22

Cognitieve triade

volgens Beck de drie gebieden waarbij mensen er negatieve, automatische gedachten op nahouden die leiden tot psychische problemen: over de persoon zelf, over zijn omgeving en over de toekomst.