2019-05-27

Cognitieve dissonantie

Cognitieve dissonantie is een term uit de psychologie voor de spanning die ontstaat als waargenomen feiten of opvattingen in strijd zijn met de eigen overtuiging of opvatting. De reactie bestaat vaak uit het veranderen van opvattingen en/of het gedrag aanpassen of te rationaliseren. De theorie is ontwikkeld door Leon Festinger, een Amerikaanse sociaal psycholoog uit New York, die het publiceerde in zijn boek When Prophecy Fails (1956). Mensen proberen na het ervaren van een onverenigbaarheid van...

Lees verder
2019-05-27

Cognitieve dissonantie

een interne wrijving tussen twee gedachten, zoals een bepaalde overtuiging en gedrag dat uitgevoerd wordt maar niet (helemaal) rijmt met die overtuiging (Festinger, 1957). Dissonantie is het tegenovergestelde van resonantie.

2019-05-27

Cognitieve dissonantie

Cognitieve dissonantie onder gelovigen is de wrijving tussen een seculiere realiteit en eigen geloofsovertuiging. Of als gelovige de werkelijkheid ontkennen en vervolgens met kracht op eigen aambeeld hameren en er heilig van overtuigd raken dat de eigen werkelijkheid is zoals die is. Religies en godsdiensten kennen denkramen en ieder mens zoekt bevestiging van zijn eigen denkraam (confirmation bias). Indien een gebeurtenis niet in het frame van een gelovige past ontstaat een mentale spanning van...

Lees verder
2019-05-27

cognitieve dissonantie

De toestand waarin een consument verkeert wanneer hij beschikt over een set attituden en vooral kenniselementen en gedragingen, die onderling met elkaar in strijd zijn.

2019-05-27

cognitieve dissonantie

Een onaangename spanning die ontstaat door tegenstrijdige gedachten.

2019-05-27

Cognitieve dissonantie

Cognitieve dissonantie - een interne wrijving tussen twee gedachten, zoals een bepaalde overtuiging en gedrag dat uitgevoerd wordt maar niet (helemaal) rijmt met die overtuiging (Festinger, 1957).

2019-05-27

cognitieve dissonantie

Conflicten in het brein tussen verschillende attitudes die één iemand heeft.