Wat is de betekenis van Cognitieve dissonantie?

2017
2021-03-02
Jannes H Mulder

Schrijver op Ensie

Cognitieve dissonantie

Collectieve cognitieve dissonantie is als mensen de werkelijkheid ontkennen en vervolgens met kracht op eigen aambeeld hameren en er heilig van overtuigd raken dat de eigen werkelijkheid is zoals die is. Cognitieve dissonantie onder gelovigen is de wrijving tussen seculiere realiteit en geloofsovertuiging. Religies en godsdiensten kennen collectiev...

Lees verder
2017
2021-03-02
Drs. Markus van Alphen

Auteur van het boek Inleiding in de counselling

Cognitieve dissonantie

een interne wrijving tussen twee gedachten, zoals een bepaalde overtuiging en gedrag dat uitgevoerd wordt maar niet (helemaal) rijmt met die overtuiging (Festinger, 1957). Dissonantie is het tegenovergestelde van resonantie.

2017
2021-03-02
Sociale psychologie

Sociale psychologie

cognitieve dissonantie

Een onaangename spanning die ontstaat door tegenstrijdige gedachten.

2016
2021-03-02
Twan Akkers

MSc Human Resources

Cognitieve dissonantie

Cognitieve dissonantie is een term uit de psychologie voor de spanning die ontstaat als waargenomen feiten of opvattingen in strijd zijn met de eigen overtuiging of opvatting. De reactie bestaat vaak uit het veranderen van opvattingen en/of het gedrag aanpassen of te rationaliseren. De theorie is ontwikkeld door Leon Festinger, een Amerikaanse soci...

Lees verder
2014
2021-03-02
Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners

Markus van Alphen

Cognitieve dissonantie

Cognitieve dissonantie - een interne wrijving tussen twee gedachten, zoals een bepaalde overtuiging en gedrag dat uitgevoerd wordt maar niet (helemaal) rijmt met die overtuiging (Festinger, 1957).

2012
2021-03-02
Marketing Kernstof

Geschreven door Hans Vosmer & John Smal

cognitieve dissonantie

De toestand waarin een consument verkeert wanneer hij beschikt over een set attituden en vooral kenniselementen en gedragingen, die onderling met elkaar in strijd zijn.

2011
2021-03-02
Bedrijfskunde Integraal

Bedrijfskunde Integraal

cognitieve dissonantie

Conflicten in het brein tussen verschillende attitudes die één iemand heeft.

1973
2021-03-02
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

cognitieve dissonantie

kernbegrip uit de psychologische theorie van L.Festinger, van toepassing op de situatie wanneer een persoon twee opvattingen heeft die wederzijds inconsistent (onsamenhangend) zijn of als inconsistent worden opgevat. Zo’n situatie treedt bijvoorbeeld regelmatig op na een keuze tussen twee mogelijkheden die op zich even aantrekkelijk zijn. In...

Lees verder