2019-12-05

Cognitieve dissonantie

Cognitieve dissonantie is een term uit de psychologie voor de spanning die ontstaat als waargenomen feiten of opvattingen in strijd zijn met de eigen overtuiging of opvatting. De reactie bestaat vaak uit het veranderen van opvattingen en/of het gedrag aanpassen of te rationaliseren. De theorie is ontwikkeld door Leon Festinger, een Amerikaanse sociaal psycholoog uit New York, die het publiceerde in zijn boek When Prophecy Fails (1956). Mensen proberen na het ervaren van een onverenigbaarheid van...

2019-12-05

Cognitieve dissonantie

Cognitieve dissonantie onder gelovigen is de wrijving tussen seculiere realiteit en collectief gedeelde geloofsovertuiging. Collectieve cognitieve dissonantie is als gelovigen de werkelijkheid ontkennen en vervolgens met kracht op eigen aambeeld hameren en er heilig van overtuigd raken dat de eigen werkelijkheid is zoals die is. Religies en godsdiensten kennen collectieve denkramen en ieder mens zoekt bevestiging van zijn eigen denkraam (confirmation bias). Indien een gebeurtenis niet in het fra...

2019-12-05

Cognitieve dissonantie

een interne wrijving tussen twee gedachten, zoals een bepaalde overtuiging en gedrag dat uitgevoerd wordt maar niet (helemaal) rijmt met die overtuiging (Festinger, 1957). Dissonantie is het tegenovergestelde van resonantie.

2019-12-05

cognitieve dissonantie

De toestand waarin een consument verkeert wanneer hij beschikt over een set attituden en vooral kenniselementen en gedragingen, die onderling met elkaar in strijd zijn.

2019-12-05

cognitieve dissonantie

Een onaangename spanning die ontstaat door tegenstrijdige gedachten.

2019-12-05

Cognitieve dissonantie

Cognitieve dissonantie - een interne wrijving tussen twee gedachten, zoals een bepaalde overtuiging en gedrag dat uitgevoerd wordt maar niet (helemaal) rijmt met die overtuiging (Festinger, 1957).

2019-12-05

cognitieve dissonantie

Conflicten in het brein tussen verschillende attitudes die één iemand heeft.

2019-12-05

cognitieve dissonantie

cognitieve dissonantie, - kernbegrip uit de psychologische theorie van L.Festinger, van toepassing op de situatie wanneer een persoon twee opvattingen heeft die wederzijds inconsistent (onsamenhangend) zijn of als inconsistent worden opgevat. Zon situatie treedt bijvoorbeeld regelmatig op na een keuze tussen twee mogelijkheden die op zich even aantrekkelijk zijn. In een toestand van cognitieve dissonantie zal een persoon acties ondernemen die de dissonantie zo minimaal mogelijk doen zijn. Dit ka...