Wat is de betekenis van Cognitie?

2019
2022-12-09
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

cognitie

cognitie - Zelfstandignaamwoord 1. het vermogen iets te leren 2. kennisneming 3. kennis, idee of overtuiging die zich in de geest van een personen bevindt Woordherkomst van het Latijnse 'cognitio'

Lees verder
2017
2022-12-09
Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

cognitie

cognitie - Het proces of het geheel van de processen waarbij een organisme kennis opdoet of zich bewust wordt van gebeurtenissen of objecten in de omgeving. Het is het bewust opnemen, verwerken, vastleggen en gebruiken van informatie. C. omvat dus het waarnemen, het leren, het geheugen, de taal, het denken. Het bestaan van c. kan enkel worden afgel...

Lees verder
2017
2022-12-09
Sociale psychologie

Sociale psychologie

cognitie

Het denken.

2016
2022-12-09
Dick Swaab

Auteur Ons creatieve brein

Cognitie

Hersenfuncties die voor informatieverwerving en -verwerking zorgen.

2015
2022-12-09
De Communicatie professional

De Communicatie professional

cognitie

Kennis van een onderwerp die mogelijk van invloed is op houding en gedrag.

2007
2022-12-09
logopedie

Logopedisch Lexicon

Cognitie

(v.), syn. kenvermogen; het geheel van adaptieve informatieverwerkingsprocessen van de mens; b.v. waarneming, aandacht, geheugen, oriëntatie en taalgebruik.

2004
2022-12-09
Medische Basiskennis

Begrippenlijst Medische Basiskennis

Cognitie

Kennis; met name taalkundigen, informatici en psychologen leveren bijdragen aan de multidisciplinaire cognitiewetenschap (verwerven, verwerken en presenteren van kennis); cognitieve functies zijn onder meer waarneming, aandacht, inprenting, geheugen, oriëntatie, denken, taalgebruik, vaardigheden.

1994
2022-12-09
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Cognitie

[Lat. cognitio, van cognoscere = leren kennen, kennis nemen; ook: gerechtelijk onderzoek instellen; vgl. agnitie] 1 kenvermogen; 2 kennisneming, onderzoek van een zaak (spec. jur.).

Lees verder
1993
2022-12-09
NIMA

Nima marketing lexicon

Cognitie

Individuele kennisbestanddelen omtrent een object (persoon, product, organisatie) in de vorm van waarnemen, weten, begrijpen, bekend zijn met, zich herinneren, tot uitdrukking komend in beliefs en percepties van dat individu omtrent het object.

1993
2022-12-09
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Cognitie

kenvermogen; kennisneming

1992
2022-12-09
Psychologie en Sociologie

Psychologie en Sociologie

Cognitie

'Kennen', weten, denken, leren, vergeten en onthouden.

1990
2022-12-09
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

cognitie

cognitie - Mentale processen door middel waarvan kennis wordt verkregen. Hieronder vallen onder andere het weten, waarnemen, redeneren en oplossen van problemen.

1989
2022-12-09
Grondslagen van de Marketing

Geschreven door Bronis Verhage

Cognitie

Het kennen, weten, begrijpen; dat deel van iemands houding of kennis dat te maken heeft met het rationele, het verstand.

1973
2022-12-09
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

cognitie

[Lat.], v., 1. kennisneming, onderzoek van een zaak (m.n. gerechtelijk); 2. term uit de psychologie met wisselende inhoud (e). (e) Definities van cognitie verschillen naar gelang het standpunt dat men in de psychologie inneemt. 1. De term verwijst in de opvatting van sommigen naar innerlijke, min of meer ‘bewuste’ processen, waarover...

Lees verder
1955
2022-12-09
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Cognitie

onderzoek; kennisneming.

1950
2022-12-09
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Cognitie

(<Lat.), v., kennisneming, onderzoek ener .zaak (inz. gerechtelijk).

1948
2022-12-09
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

cognitie

v. kennisgeving.

1930
2022-12-09
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

cognitie

(kog'ni:si) v. [Lat. cognoscere, kennen] kennisgeving.

1916
2022-12-09
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Cognitie

Cognitie, rechterlijke kennisneming.

1914
2022-12-09
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

cognitie

cognitie - v., onderzoek; kennisneming.