Wat is de betekenis van Coevorden?

2002
2022-07-04
Aad Struijs

Auteur "Het toppunt van Nederland"

Coevorden

De enige middeleeuwse stad in Drenthe is elk jaar op de tweede maandag van november het decor van een unieke ganzenmarkt. Het draait al lang niet meer om de handel in nog levende paté de foie gras. De folkloristische markt is vooral een toeristische trekpleister geworden. Een 14de-eeuws akkoord tussen de bestuurders van het hoge noorden en de bissc...

Lees verder
2001
2022-07-04
Monumenten in Drenthe

Encyclopedie over monumenten in Drenthe (2010)

Coevorden

Stad, ontstaan in de middeleeuwen op een zandopduiking en gelegen bij de plaats waar het Drostendiep, het Schoonebeekerdiep en het Loodiep samengaan in de Kleine Vecht. In 1159 wordt de aanwezigheid van een kasteel voor het eerst vermeld. Het is niet bekend wanneer Coevorden stadsrechten kreeg, maar in 1407 is er een stedelijke bestuursvorm. De lig...

Lees verder
1998
2022-07-04
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Coevorden

even - bellen in deze uitdr. wordt op grappige wijze gerefereerd aan de bekende reclameslogan even Apeldoorn bellen. Het is een mooi staaltje marinehumor ten tijde van de Golfoorlog (1991). In Coevorden woont nl. de toenmalige Nederlandse minister van Defensie Relus ter Beek. Zijn toestemming was destijds vereist om speciale marine-acties uit te la...

Lees verder
1981
2022-07-04
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Coevorden

(13 000 inwoners), gemeente in de zuidoostelijke hoek van Drente. Coevorden is een oude vestingstad.

1981
2022-07-04
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Coevorden

Ned. gemeente in de prov. Drenthe. Misschien reeds tijdens de Romeinen een sterkte (Villa Cruptoricis?) aan een van de toegangswegen tot Drenthe. Sinds 1000 leengoed van de bisschoppen van Utrecht. Sedert bisschop Hartbert (1139—50) een van zijn broers het kasteel van Coevorden in erfleen gaf. stond dit onder een Utrechtse burggraaf of kastel...

Lees verder
1973
2022-07-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Coevorden

Ned. gemeente in de prov. Drenthe, aan de grens met de BRD, 40,57 km2, 13070 inw.; 37 % n.h., 11 % geref., 29 % r.k., 4 % overige en 19 % g. kerkg. De bodem bestaat in het zuiden en oosten uit zandgronden en in het noorden uit veenontginningszandgronden. De gemeente telt behalve de stad Coevorden een agrarisch gedeelte met een aantal buurtschappen...

Lees verder
1949
2022-07-04
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Coevorden

zie Koevorden.

1933
2022-07-04
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Coevorden

gem. in Drente, 6800 inw.

1916
2022-07-04
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Coevorden

Coevorden (Koevorden), stadje en gemeente in de prov. Drente. De gemeente heeft een oppervlakte van 4930 H.A. en telt ruim 6000 inw. De bodem bestaat uit dalgrond (ondergrond van afgegraven hoogveen), laag- en moerasveen, diluviaal zand en rivierklei van de Vecht, in gebruik voor land- en tuinbouw, veeteelt en veenderij, ’t Oude stadje C., waarvan...

Lees verder
1869
2022-07-04
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Coevorden

Stad in Drenthe. Zie KOEVERDEN.