Wat is de betekenis van Codex Aureus?

1973
2021-10-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Codex Aureus

[gouden codex], verzamelnaam voor middeleeuwse handschriften uitgevoerd in gouden letters of in een band met goudbeslag gebonden. B.v. de Codex Aureus van Lorsch (ca.810), die van Sankt Emmeran (ca.870), die van Echternach (begin 11e eeuw). Uitgave: Das goldene Evangeliënbuch von Echternach, door E.Verheyen (1963).

Lees verder
1949
2021-10-27
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Codex aureus

(Lat. gouden handschrift), Karolingisch handschrift, in 870 vervaardigd op bevel van Karel de Kale. Het bevat 253 bladzijden met gouden tekst, een weelderige ornamentatie en een reeks miniaturen. Thans te München.

Lees verder