Wat is de betekenis van codes voor het marktonderzoek?

2023-12-10
NIMA marketing lexicon

NIMA (1993)

codes voor het marktonderzoek

Regels voor alle aspecten van het marktonderzoek die door de NVvM-leden en VMO-bureaus worden onderschreven. Beschikbaar bij NVvM- en VMO-secretariaat. Naleving wordt gecontroleerd door de commissie Code en Ethiek van beide organisaties.