Wat is de betekenis van Cleanthes?

1950
2021-01-16
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Cleanthes

wijsgeer (330—231 v. C.), opvolger van Zeno als leider van de Stoa.

1949
2021-01-16
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Cleanthes

(331-233 v.C.), tweede grote wijsgeer uit de Stoïcijnse school.

1933
2021-01-16
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Cleanthes

Cleanthes - Grieksch wijsgeer uit de ➝Stoa. Zijn hymne aan Zeus is een kenmerkend voorbeeld van oud-Stoïcijnsche vroomheid. * ca. 330 v. Chr. te Assos in Klein-Azië, † 230 v. Chr. te Athene; oorspronkelijk vuistvechter, later 19 jaar lang leerling van Zeno van Citium, en leider der school. [i]F. Sassen. [/i]

Lees verder
1916
2021-01-16
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Cleanthes

Cleanthes - Stoïsch wijsgeer uit Assos (Kl.Azië), 331—250 v. C.; was eerst athleet, verdiende om Zeno’s lessen te kunnen volgen, ’s nachts door waterdragen en deegkneden zijn levensonderhoud. Na Zeno’s dood werd hij de leider der school. Hij was een zeer ernstige, diep-religieuse natuur. Van zijn talrijke werken bezitten wij nog slechts enkele frag...

Lees verder
1910
2021-01-16
Grieksche en Romeinsche Oudheid

Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid

Cleanthes

Cleanthes - Κλεάνθης, 1) van Corinthe, een van de oudste grieksche schilders.—2) van Assus, oorspronkelijk vuistvechter, werd later een leerling van Zeno en voorzag des nachts in zijn levensonderhoud door water dragen en deeg kneden. Hij bleef gedurende 19 jaren de lessen van Zeno hooren en volgde hem...

Lees verder
1870
2021-01-16
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Cleanthes

Cleanthes, een Grieksch wijsgeer, was de leermeester van Chrysippus en met dezen de grondlegger der Stoïcjjnsche wijsbegeerte. Hij werd geboren te Assus in Klein-Azië en voorzag door dagelijkschen handenarbeid in zijne behoeften, terwijl hij tevens de lessen bij woonde van Crates en daarna die van Zeno, na wiens dood hjj te Athene den leerstoel der...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten