Wat is de betekenis van Claudia Quinta?

2017
2021-09-18
Van Alexander tot Zeus

Door Eric Moormann & Wilfried Uitterhoeve

Claudia Quinta

claudia quinta wordt bij Livius kort behandeld in de aan het jaar 204 gewijde hoofdstukken. Scipio Nasica, een neef van Scipio Maior, moest in dat jaar een beeld van de Magna Mater (Kybele) in de vorm van een zwarte meteoriet, dat uit Klein-Azië was overgebracht naar Italië, in Rome inhalen. Hij had zich daartoe naar Ostia begeven in gezelschap van...

Lees verder
1933
2021-09-18
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Claudia quinta

Claudia quinta - Romeinsche matrone. Het schip, dat in 204 v. Chr. den heiligen meteoorsteen, het symbool der Magna Mater, uit Pessinus aanvoerde en dat in den Tiber aan den grond raakte, maakte zij vlot. Zij bewees door dit godsoordeel haar kuischheid, waaraan men getwijfeld had. Davids.