2019-10-20

Civilisatie

Civilisatie is een synoniem van de beschaving van de mens. Het kan zowel de gewenste omgangsvormen van een individu betreffen als een specifieke cultuur of groep. Civilisatie is afgeleid van het Latijnse woord ‘civis’, dat stedeling of burger betekent. Individuele civilisatie heeft betrekking tot de wenselijke omgangsvormen tussen individuele burgers onderling. Het is een geheel van de gewenste normen en waarden en wordt ook wel aangeduid als etiquette. Individuele civilisatie gaat, anders g...

2019-10-20

civilisatie

civilisatie - Zelfstandignaamwoord 1. beschaving Woordherkomst Naamwoord van handeling van civiliseren met het achtervoegsel -atie

2019-10-20

civilisatie

civilisatie - zelfstandig naamwoord uitspraak: ci-vi-li-saat-sie 1. beschaving die o.a. blijkt uit het niveau van de gezondheidszorg ♢ de civilisatie is in dit land nog niet ver gevorderd Zelfstandig naamwoord: ci-vi-li-saat-sie de civilisatie

2019-10-20

Civilisatie

CIVILISATIE, v. beschaving.

2019-10-20

Civilisatie

Civilisatie. Een Romeinsch burger (civis) uit den bloeitijd der Republiek was een toonbeeld van goede zeden, en van waardigheid en gepastheid in gedrag, taal en manieren. Het is derhalve geen wonder, dat men aan het woord civiliséren, (tot burger maken) dezelfde beteekenis heeft gehecht als aan het woord beschaven. Men zie alzoo onder Beschaving.

2019-10-20

Civilisatie

Civilisatie - → Cultuur.

2019-10-20

civilisatie

civilisatie - v. gmv. beschaving, verfijning der zeden

2019-10-20

civilisatie

civilisatie - v., beschaving, verfijning der zeden; verlichting.

2019-10-20

civilisatie

v. beschaving.

2019-10-20

Civilisatie

Drinken, zonder dorst; eten zonder honger; praten, om niets te zeggen.