2020-01-24

Civilisatie

CIVILISATIE, v. beschaving.

2020-01-24

civilisatie

civilisatie - v. gmv. beschaving, verfijning der zeden

2020-01-24

civilisatie

civilisatie - v., beschaving, verfijning der zeden; verlichting.

2020-01-24

Civilisatie

Civilisatie. Een Romeinsch burger (civis) uit den bloeitijd der Republiek was een toonbeeld van goede zeden, en van waardigheid en gepastheid in gedrag, taal en manieren. Het is derhalve geen wonder, dat men aan het woord civiliséren, (tot burger maken) dezelfde beteekenis heeft gehecht als aan het woord beschaven. Men zie alzoo onder Beschaving.

2020-01-24

Civilisatie

Civilisatie is een synoniem van de beschaving van de mens. Het kan zowel de gewenste omgangsvormen van een individu betreffen als een specifieke cultuur of groep. Civilisatie is afgeleid van het Latijnse woord ‘civis’, dat stedeling of burger betekent. Individuele civilisatie heeft betrekking tot de wenselijke omgangsvormen tussen individuele burgers onderling. Het is een geheel van de gewenste normen en waarden en wordt ook wel aangeduid als etiquette. Individuele civilisatie gaat, anders g...

2020-01-24

Civilisatie

Civilisatie - → Cultuur.

2020-01-24

civilisatie

v. beschaving.

2020-01-24

civilisatie

civilisatie - zelfstandig naamwoord uitspraak: ci-vi-li-saat-sie 1. beschaving die o.a. blijkt uit het niveau van de gezondheidszorg ♢ de civilisatie is in dit land nog niet ver gevorderd Zelfstandig naamwoord: ci-vi-li-saat-sie de civilisatie

2020-01-24

civilisatie

civilisatie - Zelfstandignaamwoord 1. beschaving Woordherkomst Naamwoord van handeling van civiliseren met het achtervoegsel -atie

2020-01-24

Civilisatie

Drinken, zonder dorst; eten zonder honger; praten, om niets te zeggen.

2020-01-24

ONTFRIESING

Teloorgaan van het typisch Fr. element. Alle verbreiding van moderne cultuur en civilisatie (onderwijsmogelijkheid, pers, radio, beter verkeer, rationalisatie in de landbouw, industrialisatie, bioscoop, centralisatie der overheidsbemoeiing) , hoe men ook over elk dier factoren denke, tast de min of meer hechte plattelandsgemeenschap aan, en ook het typisch Fr. daarin. Dit laatste valt het meest op, en is het best na te gaan in het taalgebruik. De industrialisatie maakt mensen los uit hun dorp en...

2016-12-29

cultuur

1. Onder cultuur wordt verstaan het complexe maatschappelijke systeem waarin mensen leven. Historische heeft het woord verschillende betekenissen gehad zoals civilisatie en burgerlijke deugden. Het woord cultuur is oorspronkelijk afgeleid van het Latijnse woord colere (bebouwen, verzorgen, veredelen) en de oudste betekenis is de bebouwing van de akker (cultura agri). Steeds gaat het om mensen in relatie met hun omgeving. Al datgene wat voortgebracht wordt door menselijke inspanning kan cultuur g...

2019-06-08

Ankorees

Ankorees - Verwijst naar de civilisatie, periode en stijl die werd ontwikkeld vanaf circa 802 n. Chr. tot 1432 n. Chr. in de Khmer-regio die tegenwoordig bekend staat als Cambodja. Artistieke productie die is gebaseerd op Angkor-cultuur markeerde het hoogtepunt van Cambodjaanse creativiteit, met onder andere prominente architecturale structuren zoals de tempels van Angkor Vat en Angkor Thom. Tempels uit deze periode worden over het algemeen gekenmerkt door grootschalige en complexe gestileerde s...

2019-09-18

Lawrence (persoon)

1° David Herbert, Eng. romanschrijver en dichter van Iersche afkomst. * 11 Sept. 1885 te Eastwood (Nottingham), ✝ 3 Maart 1930 te Bandol bij Toulouse. L. reisde in Europa en Amerika. Vanaf zijn eersten roman The White Peacock (1911) toont hij groote belangstelling voor het sexueele, die toenam door zijn studie van Freud’s theorieën (vergelijk hiervoor zijn studie Psychoanalysis and the Unconscious, 1921) en uitgroeide tot een theorie, die in een cultus van de natuur tegenover de...

2019-06-08

Talaing

Talaing - Verwijst naar de cultuur en het voormalige keizerrijk die floreerden van de 9de tot de 11de en van de 13de tot de 16de eeuw en die waren gecentraliseerd in de oostelijke deltaregio van het tegenwoordige Myanmar en in de westelijk-centrale regio van Thailand. De cultuur heeft de regio gedurende de laatste 1200 jaar gedomineerd, waarbij Sanskriet is vervangen door Pali-schrift en het Theravada-boeddhisme een plaats vond in de oude Birmese cultuur. De kunst van deze regio heeft gemeenscha...

2017-10-19

civilisaties

civilisaties - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord civilisatie

2017-10-19

civiliseren

civiliseren - Werkwoord 1. (ov) beschaving bijbrengen Woordherkomst afgeleid van het Franse civiliser (met het achtervoegsel -iseren) Synoniemen beschaven, ontwikkelen, vormen Verwante begrippen civilisatie, civilisatieproces, civilisatietheorie

2017-10-17

beschaven

beschaven - Werkwoord 1. (ov) met een schaaf glad maken 2. (ov) tot een hoger peil van civilisatie brengen, civiliseren Woordherkomst afgeleid van schaven met het voorvoegsel be- Verwante begrippen aankweken, kweken, telen, verbouwen, bebouwen

2017-11-10

beschaving

beschaving - Zelfstandignaamwoord 1. de complexe maatschappij waarin veel van de mensen in steden leven en hun voedsel door middel van landbouw verkrijgen De Chinese beschaving staat al lange tijd op een hoog peil. 2. de mate waarin iemand gevormd is Deze mensen zijn zonder enige vorm van beschaving, ze lezen niet, ze luisteren niet naar klassieke muziek, zijn niet volgens de laatste mode gekleed e...

2015-04-10

Decadent

Het woord decadent gebruikt men bijvoorbeeld wanneer een persoon zich uiterst verfijnd voordoet, maar eigenlijk weinig inhoud heeft. Een ander voorbeeld is dat een persoon graag wil laten zien hoe luxe hij leeft, maar het wel iemand is met een slap karakter. Decadent in de betekenis van decadent doen, wordt meestal gebruikt als een persoon uit de hoogte doet. Het woord decadent verwijst ook naar cultuurgerelateerde zaken. Volgens Oswald Spengler, Duits filosoof en cultuurhistoricus (1880-1936),...