Synoniemen van cijfer

2019-10-23

cijfer

Een cijfer is het geschreven teken dat de representatie is van een getal.

2019-10-23

cijfer

cijfer - Zelfstandignaamwoord 1. (wiskunde) Een enkelvoudig symbool om een telbaar aantal aan te duiden. Bijvoorbeeld 0 en 7 zijn cijfers, maar 19 niet Sudoku is een populair spelletje met cijfers. 2. een waardering van een prestatie, in een getal uitgedrukt Wat is je cijfer voor het proefwerk? cijfer - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van cijferen...

2019-10-23

Cijfer

CIJFER, o. (-s), naam van de teekens dienende om op eenvoudige wijze hoeveelheden voor te stellen, getalmerk Arabische cijfers, de teekens 1, 2, 3 enz.; — Romeinsche cijfers, de teekens I. V. X. L. C. D. M; — een cijfer noemen, eene som; — iets onder cijfers brengen, in getallen uitdrukken; — (fig.) eene nul in het cijfer zijn, (van een persoon) niets te beteekenen hebben; — de cijfers groepeeren, (in begrootingen enz.) ze zoodanig schikken dat ze minder afschrikken; — gebruikt als m...

2019-10-23

cijfer

cijfer - zelfstandig naamwoord uitspraak: cij-fer 1. teken waarmee je een getal aangeeft ♢ ik noem een getal van twee cijfers 1. in de rode cijfers komen [schulden maken] 2. aantal punten voor een prestatie ♢ Hassan haalt altijd goede cijfers Zelfstandig naamwo...

2019-10-23

Cijfer

Cijfer - teeken voor getal (afkomstig van het Arabische as-sifr). De volkeren der oudheid wisten reeds op min of meer eenvoudige wijze getallen voor te stellen. De Babyloniers stelden de eenheid voor door een Y, het tiental door •<, 100 door Y>-. Zoo werd 42 voorgesteld door ^ YY. Voor wetenschappelijke en sterrekundige doeleinden werd een andere voorstellingswijze gebruikt, waarbij 60 als grondtal optiad. De Egyptenaren hadden in hun hieroglyphenschrift* afzonderlijke teekens voor de termen v...

2019-10-23

cijfer

cijfer - [→Arab. sifr, leeg; oorspr. nul], o. (-s), 1. vast teken dat dient om in een bepaald stelsel een bepaald aantal voor te stellen, getalmerk: een getal bestaat uit cijfers (e); 2. uitgedrukt getal: officiële, statistische cijfers; (fig.) een nul in het — zijn (van een persoon), niets te betekenen hebben; de cijfers groeperen (in begrotingen enz.), ze zodanig schikken dat ze minder afschrikken; 3. in een cijfer uitgedrukte maatstaf ter bepaling van de vlijt, vorderingen e...

2019-10-23

Cijfer

Cijfer - 1° Teeken, dat dient tot schriftelijke weergave van getallen; < het Arab. sifr, welk woord de monnik Maximus Planudes (14e eeuw) gebruikte om nul aan te geven (in het Fr. zéro). Cijfertcekens. De Egyptenaren kenden in hun hiëroglyphenschrift c. voor de getallen 1, 10, 100,. . . ., 107. Om bijv. het getal 567 weer te geven, werden naast elkaar geplaatst vijfmaal het teeken voor 100, zesmaal dat voor 10, zevenmaal dat voor 1. Uit de hiërogl. ontstonden de hiër...

2019-10-23

Cijfer

Cijfer - een teeken, dat dient om getallen voor te stellen (afgeleid van het Arabische woord „safàr” = tellen).

2019-10-23

cijfer

cijfer - Wordt gebruikt voor de geschreven of gedrukte tekens die de eenheden in een getallen reeks aangeven. Voor de abstracte eenheden die behoren tot het wiskundige systeem, en die zijn onderworpen aan gespecificeerde wetten van opvolging, toevoeging en andere functies wordt 'getallen' gebruikt.