Wat is de betekenis van Chronotoop?

2020
2021-09-22
Jannes H Mulder

Schrijver op Ensie

Chronotoop

Chronotoop is de elkaar versterkende wisselwerking van tijd en plaats. Chronotoop is de assemblage van tijd en plaats waardoor het ruimtelijke ontstaat. Bijvoorbeeld het moment waarop in de Nieuwe Kerk het orgel begint te spelen. Chronotoop of 4-D, temporeel als vierde dimensie van spatiaal (lengte, breedte maal hoogte of 3-D). Chronotoop is een be...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten